Opvanglocatie voor vluchtelingen Oekraïne verlengd

Sinds april 2022 is voormalig Hotel De Veenkoloniën in Wildervank ingericht voor de opvang van ongeveer 90 personen uit Oekraïne. De huurovereenkomst loopt af op 1 april 2023. Op 28 maart 2023 heeft het college van B&W besloten de huurovereenkomst met een jaar te verlengen.

Hiermee handelt de gemeente Veendam in lijn met de bestuursovereenkomst asielzoekers en ontheemden uit de Oekraïne die in februari dit jaar is gesloten tussen alle Groninger gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De nog altijd voortdurende oorlog in Oekraïne maakt dat mensen die gevlucht zijn voorlopig nog niet kunnen terugkeren.

Kijk op Veendam.nl/oekraine voor meer informatie.