Veendam zoekt een nieuwe kroonbenoemde burgemeester

De gemeente Veendam is op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Op dit moment wordt het burgemeesterschap waargenomen door Sandra Korthuis.

De gemeenteraad maakt een profielschets. Een profielschets is de vacaturetekst voor de functie van burgemeester. In de profielschets zijn de uitkomsten verwerkt van de inwonersenquête van twee jaar geleden over wat de belangrijkste eigenschappen moeten zijn van de burgemeester van de gemeente Veendam. De volgende omschrijvingen werden destijds het meest genoemd: betrokken, toegankelijk, besluitvaardig, verbinder en sociaal. 

De gemeenteraad van Veendam biedt de inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen de mogelijkheid om daar nog iets aan toe te voegen. De inbreng wordt meegenomen in de definitieve profielschets voor de nieuwe burgemeester. 

Gezocht: Burgemeester!

De gemeenteraad wil graag weten wat voor burgemeester u wilt voor de gemeente Veendam door de volgende zin aan te vullen: “Onze nieuwe burgemeester is ………...”. Het antwoord kunt u vermelden op het digitale formulier. Wilt u liever schriftelijk meedoen? Kijk dan op de gemeentepagina in de Veendammer op 1 november 2023. Insturen kan tot en met 10 november 2023. 

Op onze website veendam.nl vindt u informatie over de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een nieuwe burgemeester. Ook de concept-profielschets is er te vinden.

Procedure

De gemeenteraad heeft een grote rol in de benoeming van een burgemeester, om te beginnen met het opstellen van de profielschets. De profielschets wordt opgesteld door de raad, na beraadslaging van de inwoners. Dat doen we nu. Daarna bespreekt de gemeenteraad de profielschets met de commissaris van de Koning in een openbare raadsvergadering. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open. Deze vacature verschijnt op verschillende websites (bijvoorbeeld op politiekeambtsdragers.nl) en in de Staatscourant. Iedereen kan solliciteren op een burgemeestersvacature. Sollicitanten schrijven hun brief aan Zijne Majesteit de Koning. 

Aanbeveling

De commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven en wint informatie in over de sollicitanten. Op basis daarvan geeft hij aan welke kandidaten benoembaar zijn en bespreekt de selectie met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de door hen geselecteerde kandidaten en stelt een aanbeveling op. De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast in een besloten raadsvergadering. De gekozen kandidaat wordt direct hierna bekend gemaakt en met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. De nieuwe burgemeester wordt daarna door de Kroon benoemd. Verwacht wordt dat een nieuwe burgemeester na de zomer kan worden geïnstalleerd.

Nieuwe burgemeester gezocht