Denk mee over de uitgangspunten voor de economische agenda

Bij de economische agenda is een belangrijke tussentijdse mijlpaal bereikt: de uitgangspunten liggen klaar om er een reactie op te kunnen geven. Alle inwoners van de provincie Groningen en Noord-Drenthe kunnen dit doen via de website Stem van provincie Groningen.

Kansen economische ontwikkeling

Nij Begun gaat over de aanpak van schadeherstel, versterking, verduurzaming én sociaal en economisch perspectief voor Groningen en Noord-Drenthe. Niet alleen nu, maar voor de komende dertig jaar.  De Economische Agenda richt zich op brede welvaart: wat is er nodig om deze regio aantrekkelijk te houden om te leven, wonen, ondernemen, leren en investeren? En welke kansen zijn er om grote economische ontwikkelingen in Groningen en Noord-Drenthe mogelijk te maken? Jakob Klompien is de onafhankelijk kwartiermaker om een Economische Agenda op te stellen, voor en mét Groningers en Noord-Drenten. Na veel gesprekken met inwoners, organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden, heeft hij met zijn team uitgangspunten voor de economische agenda gemaakt. Hierop vragen we inwoners en ondernemers hun reactie.

Vervolg

Uw reactie op de uitgangspunten vormt belangrijke inbreng voor de doelstellingen van de economische agenda, die hierna vorm krijgen. Wilt u uw mening geven over de mogelijke uitgangspunten zoals die er nu liggen? Graag! Dat kan van 9 juli tot eind september via Stem van provincie Groningen.