Ondersteuningsverklaringen

Partijen die de Waterschapsverkiezingen of Provinciale Staten verkiezingen steunen van woensdag 15 maart 2023 moeten ondersteuningsverklaringen overleggen, als ze:

 • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
 • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald;
 • deelnemen met een blanco lijst (zonder partijnaam)

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. 

Bij de verkiezing van het algemeen bestuur van een waterschap en de Provinciale staten moet een lijst worden ondersteund door ten minste 30 kiezers per kieskring. 
Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een kandidatenlijst staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring te ondertekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie: Artikel H4 Kieswet.

Let op: als u als kiezer een ondersteuningsverklaring aflegt voor een politieke partij, dan is dat later niet meer terug te draaien.

Ondersteuningsverklaring afleggen

Wanneer

U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen van maandag 16 januari 2023 tot en met maandag 30 januari 2023. U doet dit bij de afdeling burgerzaken op het gemeentehuis te Veendam. 
De afdeling burgerzaken is open:

 • Maandag en woensdag: 9.00 tot 16.00 uur
 • Dinsdag en vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur
 • Donderdag: 13.00 uur tot 20.00 uur

Voorwaarden

 • U neemt een geldig legitimatiebewijs mee.
 • U woont in Veendam.
 • U heeft kiesrecht voor de Waterschapsverkiezingen of Provinciale Staten verkiezingen.

Hoe het werkt

 • Download het formulier Ondersteuningsverklaring, print het uit en vul het in. De politieke partij kan u ook het ingevulde formulier geven
 • Bij de afdeling burgerzaken controleert een medewerker of u kiesrecht heeft voor de Waterschapsverkiezingen of Provinciale Staten verkiezingen. En of u in Veendam woont.
 • U ondertekent het compleet ingevulde formulier Ondersteuningsverklaring waar de medewerker van burgerzaken bij staat.
 • U kunt maar 1 keer een ondersteuningsverklaring afleggen voor de Waterschapsverkiezingen of Provinciale Staten verkiezingen 2023. Deze ondersteuningsverklaring kunt u later niet meer intrekken.
 • De medewerker zet een stempel op het formulier.
 • U neemt het formulier mee en zorgt dat het bij de politieke partij komt.
 • U neemt het formulier model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.