Verkiezingsborden posters deelnemende partijen

De gemeente Veendam laat de verkiezingsborden voor de posters van politieke partijen vooraf drukken.

Hiervoor kunnen verkiezingsposters van deelnemende partijen aan de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen tot 13 februari 2023 worden gemaild naar verkiezingen@veendam.nl.

Aanleverspecificaties

De posters moeten op de volgende wijze worden aangeleverd:

  • Aanlevering in een PDF drukbestand
  • Afmeting bestand is een staande A0 of A1 
  • (ingesloten) beeld(-en) zijn minimaal 250 dpi

Locaties

Op deze locaties zullen de verkiezingsborden worden geplaatst: 

  • Nabij Fontein vanBeresteynstraat  
  • Rotonde Lloydsweg
  • Sorghvlietlaan (nabij rotonde Provinciale weg/Veendammerweg)
  • Hoek Sorghvlietlaan/Woortmanslaan
  • Centrum Ommelanderwijk