Stemmen op 22 november 2023

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. U ontvangt uw stempas voor 9 november 2023 op het adres waar u staat ingeschreven. Dit gaat om het adres waar u op 9 oktober (de dag van kandidaatstelling) staat ingeschreven. Bent u na 9 oktober 2023 in de gemeente Veendam komen wonen? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas.

Vandaag kunt u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.