Verkiezingsborden posters deelnemende partijen

De gemeente Veendam laat de verkiezingsborden voor de posters van politieke partijen vooraf drukken.

Hiervoor konden de verkiezingsposters van deelnemende partijen aan de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen tot 13 februari 2023 worden gemaild naar verkiezingen@veendam.nl.

Locaties

Op deze locaties staan de verkiezingsborden: 

  • Nabij Fontein vanBeresteynstraat  
  • Rotonde Lloydsweg
  • Sorghvlietlaan (nabij rotonde Provinciale weg/Veendammerweg)
  • Hoek Sorghvlietlaan/Woortmanslaan
  • Centrum Ommelanderwijk