Processen-verbaal Provinciale Staten verkiezingen

Publicatie van de processen-verbaal van de Provinciale Staten verkiezingen en het CSV-bestand.

Processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-2)

Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model NA 31-2)

Bijlagen van het proces verbaal van het gemeentelijk stembureau (met de uitslag per stembureau)

Telling Provinciale Staten verkiezingen

Controleprotocol GSB Provinciale Staten verkiezingen