Voorlopige verkiezingsuitslag Provinciale Staten

De voorlopige verkiezingsuitslagen op lijstniveau van de Provinciale Staten.

Voorlopige verkiezingsuitslag Provinciale Staten

Opkomst

  • 55,63 % van de kiesgerechtigden van de gemeente Veendam heeft gestemd.
  • De gemeente Veendam heeft 22.190 kiesgerechtigden.
  • 12345 mensen hebben hun stem uitgebracht.
    • Er zijn 12.281 stemmen uitgebracht op kandidaten.
    • Er zijn 33 blanco stemmen uitgebracht.
    • Er zijn 31 ongeldige stemmen uitgebracht.

Aantal stemmen

Aantal stemmen (voorlopige verkiezingsuitslag Provinciale Staten)
Aanduiding van de politieke groepering Stemmen
GROENLINKS 486
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1320
Forum voor Democratie 426
ChristenUnie 414
SP (Socialistische Partij) 682
VVD 719
CDA 336
Groninger Belang 1901
D66 329
PVV (Partij voor de Vrijheid) 863
Partij voor het Noorden 290
Partij voor de Dieren 285
50PLUS 222
BBB 3408
Belang van Nederland (BVNL) 114
Volt 155
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 69
JEZUS LEEFT 12
JA21 250