Werkzaamheden beschoeiingen Oosterdiep Wildervank

In november 2022 start de 2e fase van de herstelwerkzaamheden aan de houten beschoeiingen aan de landzijde in het Oosterdiep te Wildervank. Voor deze werkzaamheden is, net als voor de 1e fase, gekozen voor het behoud van de aanwezige damwanden om hiermee een bijdrage te doen aan duurzaam hout beheer.

Werkzaamheden

De bestaande beschoeiingen wordt beperkt omhoog gebracht. Het bovenste, vaak slechte, gedeelte van de aanwezige beschoeiingen wordt afzaagd. De bestaande damwand wordt daarna verstevigd door het bijplaatsen van palen, inclusief de benodigde bijkomende werkzaamheden. Ook worden de  aanwezige steigers aan de landzijde hersteld. Het grootste deel van de werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd.  De werkzaamheden worden uitgevoerd door Vegter Waterbouw B.V. Gedurende de werkzaamheden is er voor de scheepsvaart sprake van minimale overlast.

Planning

De werkzaamheden beginnen bij de brug De Gele Klap aan de C.W. Lubbersstraat (nabij Postkade 1) en eindigt ter hoogte van de Dalweg 36 (nabij J. Kammingakade 13). De totale lengte van de te herstellen beschoeiing is ongeveer 1,5 kilometer. De werkzaamheden zijn eind juni afgerond in verband met aanvullende werkzaamheden. Er zal daardoor een beperkte hinder zijn voor het vaarverkeer.

Damwanden Wildervank 1

Damwanden Wildervank 2

Damwanden Wildervank 3