Actueel en nieuwsarchief

 • Nieuws

  Nieuws uit de gemeente Veendam

 • Corona

  Informatie en ondersteuning voor ondernemers en inwoners van de gemeente Veendam en het laatste nieuws van de gemeente over het coronavirus.

 • Bekendmakingen

  De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, verbouwing of kappen van een boom.

 • Mijnbouw

  Gaswinning, zoutwinning, gasopslag, documenten, winningsplan Nedmag

 • Meldpunt mijnbouwschade

  De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaats vinden. Zoals aardgaswinning en zoutwinning.

 • Werk in uitvoering

  Werk in uitvoering in de gemeente Veendam, zoals stremmingen, omleidingen, wegwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden.

 • Operatie Julianaplein: 11 februari - 9 mei

  Groningen krijgt een nieuw Julianaplein. Daarvoor gaat het huidige knooppunt op de schop en komt er eerst een tijdelijke kruising. Tussen 11 februari en 9 mei worden verschillende rijrichtingen afgesloten (A7, zuidelijke ringweg N7, A28). Dit levert 3 maanden lang ernstige verkeershinder op.

 • Leer- en Sportpark

  De ontwikkeling van het Leer- Sportpark (LSP) is in volle gang. Een modern en compleet leer-sportpark sluit aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

 • Mobiliteitsplan Veendam

  De gemeente Veendam werkt op dit moment aan een visie op mobiliteit tot 2030. Veendam bruist en er zijn ontwikkelingen op verschillende onderwerpen. Maar wat dit voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de toekomst?

 • Noordwest op z'n best!

  Samen met bewoners uit Noordwest willen wij alles halen uit de buurt: Noordwest op z’n best. Wij gaan samen met bewoners aan de slag in de buurt, zodat bewoners er ook in de toekomst met veel plezier blijven wonen.

 • Ontwerp Warmtevisie 2022 gemeente Veendam

  In 2050 moeten de doelen uit het Klimaatakkoord gehaald zijn. Daarin is onder andere afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van woningen.
  Iedere gemeente in Nederland stelt daarom een Warmtevisie op, waarin de overgang naar duurzame bronnen beschreven staat.

 • Veiligheid

  Een veilig Veendam, daar werken we met elkaar aan! Samen met u willen we de gemeente nóg veiliger maken en houden.

 • Discriminatie melden

  Bent u slachtoffer van discriminatie of geweld? Of hebt u iets gezien dat u discriminerend vindt? Meld het bij Discriminatie Meldpunt Groningen.

 • Wijkgericht werken

  In de gemeente Veendam werken we wijkgericht. We werken samen in wijkteams, waar meerdere partijen aan deel nemen. Hierdoor houden we de leefbaarheid in de wijk op peil of passen we verbeteringen toe.

 • Beheerteams

  Het beheerteam bestaat uit inwoners, die de ‘ogen en oren’ van de wijk vormen. Het team vergadert regelmatig en bespreekt dan alle zaken die de inwoners van de wijk betreffen.

 • Buurthuizen en dorpshuizen

  Buurthuizen en dorpshuizen in de gemeente Veendam.

 • Eikenprocessierups

  Mensen en dieren kunnen veel last hebben van de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld jeuk, rode huiduitslag en last van de ogen en bij het ademhalen. Ziet u eikenprocessierupsen? Meld het bij ons.

 • Onderhoud aan bermen en vergoten biodiversiteit

  We vergroten de biodiversiteit door bermen minder te maaien of juist in fasen te maaien. Deze manier van onderhoud aan de bermen zorgt voor een grotere diversiteit aan bloemen en planten. Hierdoor wordt ook het insectenrijkdom vergroot en dat bevordert de biodiversiteit.

 • Windpark N33

  Planschade windpark N33, Noordwest, voorkeursvariant, rijkscoördinatieregeling en rijksinpassingsplan, beroep bij de Raad van State, overige documenten en links

 • Wet-en regelgeving

  Verordeningen en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 • Regionale programma’s en projecten

  In Oost-Groningen bestaan verschillende programma’s en projecten om de leefbaarheid in de regio te versterken.

 • Verkiezingen

  Informatie over de verkiezingen gemeenteraad 2022 en uitslagen voorgaande verkiezingen.

 • Gladheid

  Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk over de wegen kunt rijden. Daarom strooit de gemeente zout wanneer het gaat vriezen of wanneer het ijzelt.