Actueel en nieuwsarchief

 • Nieuws

  Nieuws uit de gemeente Veendam

 • Corona

  Informatie en ondersteuning voor ondernemers en inwoners van de gemeente Veendam en het laatste nieuws van de gemeente over het coronavirus.

 • Bekendmakingen

  De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, verbouwing of kappen van een boom.

 • Mijnbouw

  Gaswinning, zoutwinning, gasopslag, documenten, winningsplan Nedmag

 • Meldpunt mijnbouwschade

  De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaats vinden. Zoals aardgaswinning en zoutwinning.

 • Werk in uitvoering

  Werk in uitvoering in de gemeente Veendam, zoals stremmingen, omleidingen, wegwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden.

 • Open Monumentendag 2021

  In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 zijn er in heel Nederland meer dan vierduizend prachtige monumenten gratis toegankelijk voor iedereen. Ook in Veendam bent u bij verschillende locaties welkom tijdens de 35e editie van de Open Monumentendag.

 • Leer- en Sportpark

  De ontwikkeling van het Leer- Sportpark (LSP) is in volle gang. Een modern en compleet leer-sportpark sluit aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

 • Mobiliteitsplan Veendam

  De gemeente Veendam werkt op dit moment aan een visie op mobiliteit tot 2030. Veendam bruist en er zijn ontwikkelingen op verschillende onderwerpen. Maar wat dit voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de toekomst?

 • Noordwest op z'n best!

  Samen met bewoners uit Noordwest willen wij alles halen uit de buurt: Noordwest op z’n best. Wij gaan samen met bewoners aan de slag in de buurt, zodat bewoners er ook in de toekomst met veel plezier blijven wonen.

 • Praat mee over de Warmtevisie

  09 september 2021

 • Praat en denk mee over veiligheid in de gemeente Veendam

  De gemeente Veendam gaat een nieuw veiligheidsbeleid opstellen voor de periode 2022-2025. In het veiligheidsbeleid wordt beschreven hoe de gemeente samen met inwoners, politie, justitie, brandweer en andere diensten zorgt voor een veilige gemeente.

 • Wijkgericht werken

  In de gemeente Veendam werken we wijkgericht. We werken samen in wijkteams, waar meerdere partijen aan deel nemen. Hierdoor houden we de leefbaarheid in de wijk op peil of passen we verbeteringen toe.

 • Beheerteams

  Het beheerteam bestaat uit inwoners, die de ‘ogen en oren’ van de wijk vormen. Het team vergadert regelmatig en bespreekt dan alle zaken die de inwoners van de wijk betreffen.

 • Buurthuizen en dorpshuizen

  Buurthuizen en dorpshuizen in de gemeente Veendam.

 • Eikenprocessierups

  Mensen en dieren kunnen veel last hebben van de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld jeuk, rode huiduitslag en last van de ogen en bij het ademhalen. Ziet u eikenprocessierupsen? Meld het bij ons.

 • Onderhoud aan bermen en vergoten biodiversiteit

  We vergroten de biodiversiteit door bermen minder te maaien of juist in fasen te maaien. Deze manier van onderhoud aan de bermen zorgt voor een grotere diversiteit aan bloemen en planten. Hierdoor wordt ook het insectenrijkdom vergroot en dat bevordert de biodiversiteit.

 • Windpark N33

  Planschade windpark N33, Noordwest, voorkeursvariant, rijkscoördinatieregeling en rijksinpassingsplan, beroep bij de Raad van State, overige documenten en links

 • Wet-en regelgeving

  Verordeningen en regelingen, Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 • Regionale programma’s en projecten

  In Oost-Groningen bestaan verschillende programma’s en projecten om de leefbaarheid in de regio te versterken.

 • Verkiezingen

  Op woensdag 17 maart 2021 was de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.