Actueel en nieuwsarchief

 • Nieuws

  Nieuws uit de gemeente Veendam

 • Bekendmakingen

  De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, verbouwing of kappen van een boom.

 • Oekraïne

  Door de situatie in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. De laatste dagen is het aantal vluchtelingen dat eigen huis en haard wegens oorlog en geweld ontvlucht sterk toegenomen. De opvangproblematiek is groot en urgent in ons land. Ook Veendam ziet de noodzaak van het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne binnen haar gemeente.

 • Windpark N33

  Planschade windpark N33, Noordwest, voorkeursvariant, rijkscoördinatieregeling en rijksinpassingsplan, beroep bij de Raad van State, overige documenten en links

 • Mijnbouw

  Gaswinning, zoutwinning, gasopslag, documenten, winningsplan Nedmag

 • Meldpunt mijnbouwschade

  De gemeente Veendam ligt in een gebied waar verschillende mijnbouwactiviteiten plaats vinden. Zoals aardgaswinning en zoutwinning.

 • Verkiezingen

  Op woensdag 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

 • Werk in uitvoering

  Werk in uitvoering in de gemeente Veendam, zoals stremmingen, omleidingen, wegwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden.

 • Leer- en Sportpark

  De ontwikkeling van het Leer- Sportpark (LSP) is in volle gang. Een modern en compleet leer-sportpark sluit aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

 • Veiligheid

  Een veilig Veendam, daar werken we met elkaar aan! Samen met u willen we de gemeente nóg veiliger maken en houden.

 • Discriminatie melden

  Bent u slachtoffer van discriminatie of geweld? Of hebt u iets gezien dat u discriminerend vindt? Meld het bij Discriminatie Meldpunt Groningen.

 • Dorpen en wijken

  In de gemeente Veendam werken we wijkgericht. We werken samen in wijkteams, waar meerdere partijen aan deel nemen. Hierdoor houden we de leefbaarheid in de wijk op peil of passen we verbeteringen toe. Wijkgericht werken vindt niet alleen plaats in de wijken, maar ook in de omliggende dorpen.

 • Eikenprocessierups

  Mensen en dieren kunnen veel last hebben van de eikenprocessierups. Bijvoorbeeld jeuk, rode huiduitslag en last van de ogen en bij het ademhalen. Ziet u eikenprocessierupsen? Meld het bij ons.

 • Onderhoud aan bermen en vergoten biodiversiteit

  We vergroten de biodiversiteit door bermen minder te maaien of juist in fasen te maaien. Deze manier van onderhoud aan de bermen zorgt voor een grotere diversiteit aan bloemen en planten. Hierdoor wordt ook het insectenrijkdom vergroot en dat bevordert de biodiversiteit.

 • Gladheid

  Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk over de wegen kunt rijden. Daarom strooit de gemeente zout wanneer het gaat vriezen of wanneer het ijzelt.

 • Meldpunt Toeslagenaffaire

  Door de problemen met de kinderopvangtoeslag zijn veel ouders getroffen. Ook in de gemeente Veendam. Ouders die door de toeslagenaffaire van de Belastingdienst in de problemen zijn gekomen, worden financieel gecompenseerd door de Belastingdienst/Toeslagen. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd genoeg.

 • Corona

  Informatie en ondersteuning voor ondernemers en inwoners van de gemeente Veendam en het laatste nieuws van de gemeente over het coronavirus.