Aandachtspunten Tozo-ontvangers

De hoofdlijnen waar Tozo-ontvangers rekening mee moeten houden aan het einde van 2020.

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar

Had u een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering? Houd rekening met de volgende zaken:

Controle

Uw gemeente gaat controleren of u recht had op de Tozo. Mogelijk vraagt de gemeente aanvullende bewijsstukken op over bijvoorbeeld het urencriterium of uw inkomen (uit onderneming). Lever deze bewijsstukken op tijd aan.

Financiële aandachtspunten

  • Ontvangt u een eindejaarsuitkering, 13e maand of winstdelingsregeling? Geef dit, net als overige wijzigingen in uw inkomen, op bij uw gemeente als inkomen. De maanden die betrekking hebben op uw Tozo-uitkering worden verrekend met uw uitkering.
  • Moet u een Tozo-uitkering terugbetalen? Doe dit dan zoveel mogelijk dit jaar en voorkom extra kosten. Wanneer u (een deel van) uw Tozo-uitkering terug moet betalen in 2020 en dat lukt niet volledig voor 1 januari 2021, dan kan de gemeente het bedrag dat u moet terugbetalen verhogen met  een bedrag voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze extra kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via uw belastingaangifte. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst .

Belastingaangifte

Doe in 2021 aangifte inkomensbelasting en geef daarbij uw Tozo-uitkering als inkomen op.

  • Heeft u of uw partner inkomen uit loondienst of uitkering tijdens de periode dat u een Tozo-uitkering ontvangt? Let op: U heeft mogelijk te weinig belasting betaald dit jaar. Daarom moet u mogelijk volgend jaar bij de aangifte extra inkomstenbelasting betalen. Zet hier alvast geld voor apart. (meer informatie onder op de pagina Tozo-uitkering en een partner? van de Rijksoverheid).

Geef wijzigingen door

Is uw situatie sinds het aanvragen van de Tozo gewijzigd? Geef dit dan zo snel mogelijk door bij uw gemeente. Denk hierbij naast veranderingen in uw netto-inkomen ook aan uw huishoudsamenstelling, verhuizing of het stoppen met uw onderneming.

Het extra inkomen wordt toegerekend aan de maanden waarop het betrekking heeft en is daarmee van invloed op het inkomen in die maanden. Dit wordt verrekend met uw uitkering.

Wanneer u (een deel van) uw Tozo-uitkering terug moet betalen in 2020 en dat lukt niet volledig voor 1 januari 2021, dan kan de gemeente het bedrag dat u moet terugbetalen verhogen met een bedrag voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze extra kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via uw belastingaangifte.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 1351.