Noordwest op z’n best!

Noordwest op z’n best is de naam voor de aanpak van de buurt Veendam Noordwest. Samen met de bewoners gaan we aan de slag in de buurt zodat bewoners er ook in de toekomst met veel plezier blijven wonen.

Het project Noordwest op z’n best heeft als doel om samen met bewoners aan de slag in de buurt, zodat zij er ook in de toekomst met veel plezier blijven wonen. 

Gebiedskaart Veendam Noordwest

Gebiedskaart Veendam Noordwest

 • Somerlustweg
 • H.J. Topstraat
 • Minervastraat
 • Doctor Th. Tjabbesstraat
 • Dominee Sannesstraat
 • Meezenbroekstraat
 • Kapitein Hazewinkelstraat
 • Voormolenstraat
 • Vrederustlaan

Inbreng van bewoners

Wat er precies in de buurt nodig is, gaan we samen met de bewoners in kaart brengen. Daarom zijn we in augustus 2020 de buurt in geweest om met bewoners in gesprek te gaan. We hebben hen gevraagd een papieren of online vragenlijst in te vullen over het wonen in de buurt. De resultaten van de vragenlijsten, zijn weergegeven in de eerste nieuwsbrief: Noordwest op z'n best - 2020 (pdf, 438 kB).

Met inbreng van de bewoners en onder andere met allerlei feiten & cijfers over de buurt wordt een toekomstplan gemaakt. In dit plan staat wat er moet gebeuren om de buurt toekomstbestendig te maken, zodat iedereen er met plezier kan blijven wonen.

Waar gaan we mee aan de slag?

waar gaan we mee aan de slag, tekstalternatief direct na afbeelding

Tekstalternatief: Waar gaan we mee aan de slag?

Binnenste kern:

 • Versterken van ‘wijkgevoel’

Tweede ring: 

 • Samen de wijk aanpakken 
 • Wijk netter maken 
 • Prettig contact met de buurt
 • Buurthuiskamer voor koffie en hulp 

Buitenste ring:

 • Woonlasten verlagen
 • Particulieren helpen met woningverbetering
 • Huurwoningen verbeteren
 • Aandacht voor kids, ouders en scholen
 • Groenere & gezondere leefomgeving
 • Wijkwerkplaats in de wijk

Toekomstplan onderdeel van regiodeal

Het toekomstplan maakt onderdeel uit van de Regiodeal Oost-Groningen. Binnen de Regiodeal wordt in iedere gemeente één gebiedsgerichte aanpak opgezet, in de gemeente Veendam is dat Noordwest op z’n best. Met de gebiedsgerichte aanpak is er aandacht voor zowel de woningen en het openbaar gebied als ook sociale opgaves zoals het vinden van werk, opleiding, hulp bij opvoeding en gezondheid.

Meer informatie op de website Regio Deal Oost-Groningen

Meer informatie

Heeft u vragen over ‘Noordwest op z’n best’ of heeft u een goed idee voor de buurt Noordwest? Stuur een mail naar: noordwest@veendam.nl.

Noordwest op z’n best is een initiatief van:
Commissie Huurzaken
Woningcorporatie Acantus
Welzijnsorganisatie Compaen
Gemeente Veendam
in samenwerking met het RWLP.