Leer- en Sportpark

De ontwikkeling van het Leer- Sportpark (LSP) is in volle gang. Een modern en compleet leer-sportpark sluit aan bij de huidige behoefte en heeft voordelen in beheer, exploitatie en gebruiksmogelijkheden. Ook wordt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs versterkt.

 • Over het Leer-en Sportpark

  In mei 2016 heeft de raad van de gemeente Veendam ingestemd met de realisatie van een modern en compleet Leer- Sportpark (LSP) in de omgeving van de Raadsgildenlaan/sportcomplex De Langeleegte.

 • Aanleg en bouw

  Aanleg sportdeel: Aannemersbedrijf Koen Meijer BV.
  Bouw nieuwe schoolgebouwen: Aannemersbedrijf Bramer BV uit Vriezenveen.
  Installatiewerk: Niemeijer Installatietechniek BV uit Emmen.

 • Ontwerp

  Op woensdag 15 januari 2020 is het ontwerp voor de nieuwbouw van scholengemeenschap Winkler Prins onthuld.

 • Bestemmingsplan

  Om de nieuwbouw van de school mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan is een ruimtelijk kader waarin beschreven wordt welke functies of activiteiten in een bepaald gebied mogelijk zijn. Zo moet bijvoorbeeld het huidige hoofdveld, waar nu nog een sportbestemming staat, worden aangepast zodat er straks een school op gebouwd kan worden. Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaruit moet blijken of de nieuwe gewenste functie uitvoerbaar is.

 • Haal- en brengvoorziening

  In het kader van de ontwikkeling van het Leer- en Sportpark is de afgelopen tijd gewerkt aan een ontwerp voor een haal- en brengvoorziening.

 • Nieuws Leer- en Sportpark

  Nieuws over de ontwikkelingen van het Leer- en Sportpark.

 • Nieuwsbrieven

  Regelmatig maakt de gemeente Veendam een nieuwsbrief over de ontwikkelingen van het Leer- en Sportpark. De nieuwsbrief wordt in de omgeving huis-aan-huis bezorgd en is hier online te vinden.