Ontwerp

Op woensdag 15 januari 2020 is het ontwerp voor de nieuwbouw van scholengemeenschap Winkler Prins onthuld.

  • Ontwerpen en onderzoeken

    Het LSP zit in de ontwerpfase. Hier vindt u de verschillende schetsen en ontwerpen. Het definitieve ontwerp wordt, na vaststelling, ook hier geplaatst.

  • Onthulling ontwerp nieuwbouw Winkler Prins op Leer- en Sportpark

    04 februari 2021

    Op woensdag 15 januari 2020 is het ontwerp voor de nieuwbouw van scholengemeenschap Winkler Prins onthuld. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Leer- en Sportpark.