Bestemmingsplan

Om de nieuwbouw van de school mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan is een ruimtelijk kader waarin beschreven wordt welke functies of activiteiten in een bepaald gebied mogelijk zijn. Zo moet bijvoorbeeld het huidige hoofdveld, waar nu nog een sportbestemming staat, worden aangepast zodat er straks een school op gebouwd kan worden. Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaruit moet blijken of de nieuwe gewenste functie uitvoerbaar is.