Mobiliteitsplan Veendam

Mobiliteitsplan 2030

De gemeente Veendam heeft een nieuw, toekomstgericht Mobiliteitsplan opgesteld. Een aantal maanden geleden vroegen we inwoners en ondernemers om hierover mee te praten en denken. De ideeën en reacties hebben we gebruikt bij het opstellen van het Mobiliteitsplan. Het ontwerp Mobiliteitsplan is klaar en is voor iedereen te lezen.

 

Mobiliteitsplan Veendam

Heeft u opmerkingen of vragen?

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over het Mobiliteitsplan, kunt u een reactie indienen. U kunt online, mondeling of schriftelijk een reactie indienen.

U doet dit via de pagina Zienswijze indienen. Reacties kunnen worden ingediend in de periode van 8 oktober t/m 20 november 2021. Daarna worden de zienswijzen verwerkt en wordt het Mobiliteitsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.