Mobiliteitsplan Veendam

Visie op mobiliteit

De gemeente Veendam werkt op dit moment aan een visie op mobiliteit tot 2030. Veendam bruist en er zijn ontwikkelingen op verschillende onderwerpen. Maar wat dit voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de toekomst?

Om dat inzichtelijk te maken werken we aan een mobiliteitsplan waarin we de visie op mobiliteit weergeven. Het mobiliteitsplan gaat over onderwerpen zoals, bereikbaarheid, parkeren, elektrisch rijden, het stimuleren van fietsen en de verkeersveiligheid in de gemeente Veendam.

Mobiliteitsplan Veendam alle onderwerpen

  • Praat mee over het mobiliteitsplan 2030

    08 juni 2021

    Op donderdag 17 juni wordt er een online bijeenkomst georganiseerd. Op basis van de inbreng tijdens deze bijeenkomst wordt de visie opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling.