Met Veendam vooruit! - ontwerp mobiliteitsplan Veendam 2022 - 2030

Voorwoord

Mobiliteit beweegt! Dit lijkt een pleonasme immers, het begrip mobiliteit impliceert beweging en als die beweging dan ook nog eens beweegt dan is dat wellicht wat teveel van het goede. Niets is minder waar: het denken rondom mobiliteit verandert voortdurend en is daarmee “in beweging”.

0. VoorwoordHet mobiliteitsplan 2006-2020 heeft de eindstreep bereikt. In de achterliggende jaren zijn veel voornemens uit dit mobiliteitsplan gerealiseerd. De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit hebben zich in deze periode in een hoog tempo aan ons gepresenteerd. Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden, zowel per auto als per fiets. Denk ook aan een verschuiving in het gebruik van fossiele brandstoffen naar nieuwe vormen van brandstoffen zoals H2, biodiesel en biogas. 

Het denken over veiligheid en leefbaarheid in woonwijken en bereikbaarheid van bedrijventerreinen heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Het gebruik en de beschikbaarheid van ons openbaar vervoer is een permanent aandachts- en discussiepunt. Iedereen vindt er wel wat van. Wij constateren een scala aan veranderingen, nieuwe inzichten en mogelijke ontwikkelingen dat ons heeft gemotiveerd een mobiliteitsplan voor de periode tot 2030 op te stellen. 

Dit plan is tot stand gekomen na uitgebreide consultatie van verschillende groepen die onze samenleving kleuren: van raadsleden tot bewoners, ondernemers en overige stakeholders. De bijdragen die zij hebben geleverd en de ideeën die zij hebben geopperd hebben ons in staat gesteld een visie te creëren over de ontwikkelingen die wij tot en met 2030 verwachten en die wij willen realiseren. 

De vrucht van dat denken ligt in het Mobiliteitsplan 2022-2030. Dat is ambitieus en zal niet zonder slag of stoot worden volbracht. Het is een uitdaging voor ons allen om de toekomst voor de komende tien jaar te kleuren en de maatregelen die worden voorgesteld uit te voeren.

Bert Wierenga wethouderSamen kunnen we die belangrijke taak volbrengen. Wij zijn er klaar voor.

Bert Wierenga, Wethouder

Inhoudsopgave

1. Samenvatting2. Introductie3. De Vier Thema's 24. Programma

 

 

Heeft u opmerkingen of vragen?

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over het Mobiliteitsplan, kunt u een reactie indienen. U kunt online, mondeling of schriftelijk een reactie indienen.

U doet dit via de pagina Zienswijze indienen. Reacties kunnen worden ingediend in de periode van 8 oktober t/m 20 november 2021. Daarna worden de zienswijzen verwerkt en wordt het Mobiliteitsplan voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.