2020

 • Kerstboodschap van burgemeester Sipke Swierstra

  24 december 2020

  Beste Veendammers,

  Het jaar 2020 zit er bijna op. Aan het begin van het jaar hadden wij geen idee hoe bijzonder en bewogen dit jaar ging worden. Het jaar 2020 heeft veel gevraagd van ons aanpassingsvermogen en richting het einde van het jaar doet het dit nog steeds.

 • Leerlingenvervoer tijdens de lockdown

  23 december 2020

  Vanwege de nieuwe lockdown zijn alle scholen tot 18 januari 2021 gesloten. Toch zijn er enkele uitzonderingen. Wilt u dat uw kind(eren) vanwege deze uitzonderingen gebruik maken van vervoer van en naar school, dan kan dit in de volgende situaties:

 • Gemeenten en provincie stellen regionale visie op voor A7 en N33

  17 december 2020

  De provincie gaat samen met de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam één gezamenlijke regionale ruimtelijk-economische visie voor het gebied rond de A7 en de N33 opstellen. Het gaat om het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met kernen als Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten.

 • Gevolgen lockdown publiek vervoer

  17 december 2020

  Op 14 december 2020 kondigde de Rijksoverheid een lockdown aan. Dit heeft ook gevolgen voor publiek vervoer. Deze veranderingen gaan vanaf 16 december 2020 in en gelden vooralsnog tot 18 januari 2021.

 • Meldpunt Toeslagenaffaire

  15 december 2020

  Door de problemen met de kinderopvangtoeslag zijn veel ouders getroffen. Ook in de gemeente Veendam. Ouders die door de toeslagenaffaire van de Belastingdienst in de problemen zijn gekomen, worden financieel gecompenseerd door de Belastingdienst/Toeslagen. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd genoeg.

 • Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

  14 december 2020

  Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

 • Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

  08 december 2020

  Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom wordt de gedeeltelijke lockdown voortgezet, ook tijdens de feestdagen.

 • Geen verkiezing Veendammer van het Jaar 2020

  08 december 2020

  Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dit jaar geen verkiezing voor de “Veendammer van het jaar” te houden. De Veendammer van het jaar 2019, Peter Panneman, blijft een jaar langer actief als ambassadeur.

 • De heer Vader ontvangt Koninklijke onderscheiding

  02 december 2020

  Op woensdag 2 december 2020 is de heer Cornelis (Cornel) Vader benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ter gelegenheid van het afscheid van de heer Vader als voorzitter Raad van Bestuur Stichting Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg / Jeugdbescherming en Reclassering is deze Koninklijke onderscheiding (digitaal) uitgereikt door burgemeester Sipke Swierstra.

 • Overeenstemming Pekela en Veendam opheffing De Kompanjie

  20 mei 2021

  De colleges van de gemeenten Pekela en Veendam hebben in goed overleg overeenstemming bereikt om de gezamenlijke regeling De Kompanjie per 1 januari 2021 op te heffen. Op 14 en 15 december 2020 wordt het voorstel tot opheffing besproken met de gemeenteraden. Hierbij worden de gemeenteraden gevraagd toestemming te geven voor de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Medewerkers krijgen een plek in één van de nieuwe organisaties.

 • Gedeeltelijke lockdown gaat verder

  17 november 2020

  Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

 • Sneeuw- en gladheidsbestrijding

  20 mei 2021

  In de winterperiode zet de gemeente in op sneeuw- en gladheidsbestrijding. Tijdens ijzel, sneeuwval of vorst worden er maatregelen getroffen. Zowel actief als preventief om de weggebruiker op een zo veilig mogelijke manier gebruik te laten maken van de weg. Echter: bij extreme weersomstandigheden blijft het risico van het deelnemen aan het verkeer primair voor de weggebruiker.

 • Gemeente Veendam verkoopt bouwkavels op Bastioneiland door verloting

  28 juli 2021

  De gemeente Veendam verkoopt twaalf particuliere bouwkavels in de wijk Buitenwoel. Vanwege de grote vraag naar particuliere bouwkavels, worden de kavels middels een (digitale) verloting verkocht. Met een verloting, is voor alle belangstellenden de kans op een kavel gelijk. Op vrijdag 18 december 2020 worden de kavels verloot.

 • Prijswinnaars fotowedstrijd gemeentegids 2021

  11 november 2020

  Op woensdag 11 november 2020 heeft Veendammer van het Jaar, Peter Panneman, namens de jury de winnaar van de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2021 gefeliciteerd met het veroveren van de eerste plaats. De winnende foto geeft de kapiteinshuizen weer in Borgerswold. Naast een felicitatiebrief en waardebonnen ontving de winnaar, de heer Sievers, ook een vergroot exemplaar van zijn winnende foto.

 • Veendam start pilot Buurtgezinnen

  10 november 2020

  Op 1 januari 2021 start in de gemeente Veendam de pilot Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de inhoud van de ondersteuning.

 • Gratis grof groenafval brengen voor inwoners Veendam

  09 november 2020

  Van maandag 16 november tot en met zaterdag 21 november 2020 kunnen inwoners van de gemeente Veendam gratis grof groenafval storten bij het afvalbrengstation in Wildervank (Meihuizenweg 25).

 • Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

  03 november 2020

  Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen.

 • Bekendmaking geheimhouding, inzagerecht en verstrekkingen uit de BRP

  03 november 2020

  In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van een ieder die woonachtig is in Nederland. De woongemeente is verantwoordelijk voor de bijhouding van de persoonsgegevens.

 • Succesvolle pilot Onderwijs Ondersteuningsklas De Visvijver krijgt vervolg

  28 oktober 2020

  Bij de start van het schooljaar 2019-2020 is op Kindcentrum Westerwinde een pilot gestart met een Onderwijs Ondersteuningsklas. Acht kinderen kunnen nu naar school en worden in de klas ondersteund door één jeugdhulpverlener in plaats van elk een eigen ondersteuner in de klas. Het afgelopen jaar laat positieve resultaten zien op het gebied van de ontwikkeling van de leerlingen en geeft leerzame inzichten over de samenwerking tussen zorg en onderwijs. De pilot heeft dit schooljaar (2020-2021) een vervolg gekregen in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen.

 • Microseismisch Meetnetwerk Aardgasbuffer en Pekelwinning Zuidwending

  27 oktober 2020

  Sinds eind september is het microseismisch meetnetwerk op Aardgasbuffer en Pekelwinning Zuidwending in gebruik. Het netwerk is geïnstalleerd om de ondergrondse zoutberg met daarin cavernes van EnergyStock en Nouryon te bewaken en meer data te verzamelen over de ondergrond. Een soortgelijk systeem heeft Nouryon al in gebruik rondom haar cavernes bij Heiligerlee.

 • Loop Sint Maarten in de eigen straat of wijk!

  26 oktober 2020

  Op 11 november is het Sint Maarten, de dag dat kinderen traditiegetrouw met lampionnen langs de deuren lopen. Ondanks de verscherpte coronamaatregelen heeft de Veiligheidsregio Groningen besloten dat Sint Maarten toch door kan gaan. Loop alleen in de eigen straat of wijk en in kleine groepen. De winkeliers in het centrum van Veendam, Autorama, Sorghvliet en het gemeentehuis zijn niet open voor Sint Maarten lopers.

 • Maak van je mondkapje geen zwerfkapje

  26 oktober 2020

  ‘Maak van je mondkapje geen zwerfkapje’, is de boodschap van de campagne van Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation. Alle Nederlanders worden oproepen om gebruikte mondkapjes in de afvalbak te gooien. Helaas belanden gebruikte mondkapjes nu steeds vaker op straat of in de verkeerde container.

 • De Luisterlijn

  22 oktober 2020

  De Luisterlijn is bereikbaar via de telefoon voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek. Wilt u uw hart luchten, een verhaal kwijt, of gewoon even een praatje maken? Neem dan contact op met de Luisterlijn via telefoonnummer 0900- 0767 (normaal beltarief).

 • Doe mee aan de gratis cursus Politiek Actief!

  20 oktober 2020

  Op woensdag 18 november 2020 start de gemeente Veendam met de cursus Politiek Actief voor de gemeente. De cursus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Veendam die meer willen weten over de gemeente. Ook is de cursus zeer geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

 • Het gemeentehuis en de Fontein Lloydsplein kleuren 19 t/m 24 oktober VN-blauw

  28 juli 2021

  De Verenigde Naties (VN) werd op 25 april 1945 opgericht in San Francisco, met als voornaamste doel de internationale vrede en veiligheid te handhaven: een Derde Wereldoorlog moest koste wat kost voorkomen worden. In de maanden die volgden werd gewerkt aan het Handvest van de Verenigde Naties. Hierin staan alle doelstellingen en beginselen van de VN omschreven. Onder andere bepaalt het Handvest de rechten en plichten van lidstaten en stelt het de verschillende organen en procedures van de VN vast. Op 24 oktober 1945 ratificeerde de meerderheid van de 51 lidstaten, waaronder het Koninkrijk der Nederland, dit Handvest en ging de VN officieel aan het werk.

 • Doe mee en wordt politiek actief!

  Op woensdag 18 november 2020 start de gemeente Veendam met de cursus Politiek Actief voor de gemeente. De cursus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Veendam die meer wil weten over de gemeente. Ook is de cursus zeer geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

 • Heel Noord-Nederland Recyclet: 12 t/m 18 oktober

  14 oktober 2020

  Tijdens de jaarlijkse Nationale Recycleweek organiseert Virol E-waste samen met productenorganisatie Weee Nederland en gemeenten in Noord Nederland de actie: ‘Heel Noord-Nederland Recyclet’. Tijdens deze week kunnen inwoners hun oude en kapotte elektrische apparaten (elektronisch afval) inleveren voor het goede doel.

 • McDonald’s eerste bedrijf op de Veendammer Poort N33

  13 oktober 2020

  McDonald’s is het eerste bedrijf dat voornemens is om zich met een restaurant te vestigen op de locatie Veendammer Poort N33. Het restaurant met drive thru hoopt eind 2021 of begin 2022 haar deuren te openen. De geplande locatie ligt aan de op- en afrit van de N33 bij de ingang van Veendam.

 • Bezuinigingen noodzakelijk voor sluitende begroting Veendam

  09 oktober 2020

  Op maandag 9 november 2020 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2024. Het college presenteert een sluitende begroting, maar daarvoor zijn extra bezuinigen noodzakelijk.

 • Veendam onderstreept landelijk actieprogramma Een tegen Eenzaamheid

  08 oktober 2020

  Wethouder Ans Grimbergen heeft tijdens de Week tegen Eenzaamheid een handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met deze handtekening wil de gemeente Veendam het signaal afgeven dat het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder haar inwoners een belangrijk streven is voor de gemeente.

 • Volkskredietbank Noord- Oost Groningen verruimt telefonische bereikbaarheid in verband met coronacrisis

  08 oktober 2020

  De Volkskredietbank Noord- Oost Groningen is ook op dinsdagavond en donderdagavond telefonisch bereikbaar van 18.00 uur tot 20.00 uur voor nieuwe klanten. Voorheen was de bank alleen overdag bereikbaar. Met deze verruiming in de openingstijden wordt de bereikbaarheid van bank vergroot en is daarmee voorbereid op een toenemende hulpvraag.

 • Voorbereiding gemeentegids Veendam

  06 oktober 2020

  Begin september 2020 is uitgeverij Akse Media in opdracht van de gemeente Veendam gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor de gemeentegids. De adressen voorzien van een e-mailadres krijgen een e-mail ter controle van de gegevens. De e-mail bevat een unieke persoonlijke code, zodat de gegevens naar wens gecontroleerd en eventueel aangepast kunnen worden. De overige vermeldingen worden telefonisch door Akse Media benaderd.

 • Positieve resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

  01 oktober 2020

  Jaarlijks laat de gemeente Veendam een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren onder de inwoners die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ten opzichte van 2018 is heeft 45 procent even positief of positiever over de ervaringen. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd met behulp van onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

 • Aangepaste noodverordening Covid-19

  30 september 2020

  Sinds 29 september 2020 18.00 uur is er in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling. Met deze nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de op 28 september 2020 door het kabinet aangekondigde maatregelen.

 • Doe mee aan de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2021!

  28 september 2020

  Begin 2021 verschijnt de nieuwe gemeentegids van Veendam. Ook dit jaar organiseert de gemeente weer een fotowedstrijd voor amateurfotografen. De winnende foto krijgt een plaats in de nieuwe gemeentegids. De foto’s worden beoordeeld door een jury bestaande uit onder andere wethouder Annelies Kleve en de Veendammer van het Jaar Peter Panneman.

 • Maatregelen en noodverordening COVID-19

  27 september 2020

  Het coronavirus is nog steeds onder ons. Op verschillende plekken in Nederland laait het virus weer op, ook in de provincie Groningen. Het Rijk heeft daarom voor verschillende regio's, waaronder de provincie Groningen, maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding tegen te gaan. De maatregelen gelden vanaf zondag 27 september 2020 om 18.00 uur. De maatregelen gelden in de hele provincie Groningen.

 • Meer regio’s verscherpen maatregelen om het coronavirus in te dammen, ook regio Groningen

  28 juli 2021

  In meer regio's worden aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Dat kondigt het kabinet aan in samenwerking met 8 veiligheidsregio's waar de maatregelen vanaf zondag 18.00 uur gelden. Naast de landelijke maatregelen gelden per regio aanvullende maatregelen, ook in regio Groningen.

 • Week tegen eenzaamheid: Kom erbij!

  24 september 2020

  Van 1 tot en met 8 oktober 2020 is het de landelijke ‘Week tegen eenzaamheid’. Bijna 1 op de 10 mensen voelt zich behoorlijk eenzaam.

 • Overhandiging jaarverslag RMC regio 01

  10 september 2020

  Op donderdag 3 september 2020 heeft wethouder Annelies Kleve van de gemeente Veendam uit handen van Janine Koster, student aan het Noorderpoort Winschoten en ook namens medestudent Heino Snijder, het jaarverslag van de RMC regio 01 overhandigd gekregen.

 • Gemeente Veendam sluit terrein en loods na ontdekken drugslaboratorium

  04 september 2020

  De gemeente Veendam heeft een terrein met loods aan de Meihuizenweg in Wildervank voor één jaar gesloten. Op 19 augustus 2020 heeft de politie in de loods een drugslaboratorium voor de productie en/of vervaardiging van synthetische drugs aangetroffen.

 • Voorbereidingen gemeentegids Veendam

  03 september 2020

  In de week van 7 september 2020 start uitgeverij Akse Media in opdracht van de gemeente Veendam met het actualiseren van de redactionele adressen voor de gemeentegids.

 • Gebruikers wijkcentrum Dukdalf vinden nieuwe (tijdelijke) locatie

  02 september 2020

  De 62 verenigingen en gebruikers van wijkcentrum Dukdalf hebben (tijdelijk) nieuw onderdak gevonden. De gebruikers hebben allemaal een andere (tijdelijke) locatie gevonden. De activiteiten van de wijkvereniging, het wijkteam, vier biljartverenigingen, een yogaclub en de ouderengym hebben aangegeven naar het Jacob Bruggema Centrum te willen. Stichting Centrale Wijkraad Sorghvliet (CWS) neemt de exploitatie van het Jacob Bruggema Centrum over.

 • Brandweer in Veendam organiseert informatiemomenten op zoek naar versterking

  02 september 2020

  De brandweer in Veendam zoekt versterking. Ze zoeken nuchtere, praktische mannen en vrouwen die onderdeel willen uitmaken van een hecht team brandweervrijwilligers.

 • Maatregelen Corona-aanpak

  02 september 2020

  De scholen zijn weer open, net als de horeca, sportclubs en musea. Het verschil tussen maart en nu is groot. Dit hebben we samen bereikt. Als we de basisregels blijven volgen, houden we het coronavirus onder controle.

 • Raadsvergadering maandag 31 augustus 2020

  31 augustus 2020

  Op maandag 31 augustus 2020 vergadert de raad van de gemeente Veendam. De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Veendam. Deze vergadering volgen? Volg de vergadering via de livestream op onze website.

 • Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen Veiligheidsregio Groningen

  22 juli 2020

  De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat representanten van boeren waaronder Farmer Defence Force opnieuw voornemens zijn op grote schaal demonstraties, blokkades of andere ontwrichtende acties te organiseren. Om dit te voorkomen, geldt vanaf 22 juli 2020 0.00 uur tot en met 22 juli 2020 23.59 uur een verbod op demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op wegen in de zin van de Wegenverkeerswet, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Groningen, wat concreet inhoudt alle gemeenten binnen de provincie Groningen.

 • Regio Groningen blijft aandringen op snelheid in versterking en schade-afhandeling

  14 juli 2020

  De Groningse overheden blijven bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aandringen op snelheid in de versterkingsopgave en schade-afhandeling. De regio heeft lang aangedrongen op het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld en is blij dat het einde van de gaswinning in zicht lijkt. Toch merken de Groningers hier nog weinig van in hun dagelijks leven. Zowel de schade-afhandeling als de versterking zijn van essentieel belang voor het welzijn van onze inwoners en vragen nog altijd om verbetering en versnelling. Dit is de kern van de zienswijze van de Groningse overheden als reactie op het ontwerp-vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2020-2021.

 • Handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen

  13 juli 2020

  Op 10 juli 2020 zijn de handtekeningen onder de Regio Deal Oost-Groningen gezet. Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten daarmee samen de schouders onder de leefbaarheid in de regio. De afgelopen maanden is de oorspronkelijke aanvraag uitgewerkt tot het programma ‘Van leefbaarheid naar toekomstkracht’.

 • Noordelijk verbod demonstraties met landbouwvoertuigen niet verlengd

  12 juli 2020

  Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in de Veiligheidsregio's Groningen, Drenthe en Fryslân niet verlengd.

 • Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen

  06 juli 2020

  De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.

 • Kinderboerderij Borgerswold gaat open met nieuwe beheerder

  02 juli 2020

  Op zondag 5 juli 2020 om 15.00 uur gaat de kinderboerderij in Borgerswold weer open. Het beheer van de Kinderboerderij is overgedragen aan de nieuwe beheerders Bianca en Pieter Prins van manege Lipizza Veendam. Onder andere de verzorging van de dieren en het organiseren van leuke activiteiten voor de jeugd vallen onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe beheerders. Naast de reguliere werkzaamheden gaan zij ook een aantal sociale dagbestedingswerkplekken aanbieden.

 • Stormschade

  29 juni 2020

  De storm op zaterdag 27 juni 2020 heeft op veel plaatsen schade veroorzaakt door omvallende bomen en afgerukte takken. Ziet u stormschade in de openbare ruimte? Maak hier melding van bij de gemeente.

 • Positie Participatieraad Veendam verstevigd

  29 juni 2020

  De afgelopen tijd heeft de gemeente Veendam samen met de Participatieraad onderzocht hoe de rol en positie van de Participatieraad verstevigd kan worden. De Participatieraad kan adviezen geven over alle onderdelen binnen het sociaal domein en op de positie van inwoners daarbinnen. In de notitie ‘Samenwerken aan participatie’ is inzicht gegeven in de verschillende visies en verwachtingen vanuit ieders perspectief. Hierin is de adviesstructuur van de Participatieraad en de samenwerking met de gemeente vastgelegd en vormgegeven in een routeplanner.

 • Raadsvergadering maandag 29 juni 2020

  25 juni 2020

  Op maandag 29 juni 2020 vergadert de raad van de gemeente Veendam. De vergadering begint om 17.00 uur in het gemeentehuis in Veendam. Deze vergadering volgen? Volg de vergadering via de livestream op onze website.

 • Gemeente Veendam sluit 2019 af met negatief saldo

  24 juni 2020

  De Jaarstukken 2019 laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2019 afsluit met een negatief saldo van € 673.000,-. De belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere vergoeding van het rijk voor het Sociaal Domein. De Jaarstukken 2019 worden op maandag 29 juni 2020 behandeld in de gemeenteraad.

 • Extra raadsvergadering 22 juni 2020

  18 juni 2020

  Op maandag 22 juni 2020 is er een extra vergadering van de gemeenteraad van Veendam. Tijdens deze raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad onder andere het voorstel van het college om de samenwerking met de gemeente Pekela zoals nu vormgegeven in de gemeenschappelijke regeling De Kompanjie te beëindigen. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, alleen online te volgen via de website.

 • WMO vervoer weer opgestart

  18 juni 2020

  Het WMO-vervoer voor pashouders is sinds deze week weer opgestart. Dit betekent dat vervoer weer mogelijk is, maar wel met een aantal aanpassingen.

 • Toezicht Wmo gemeente Veendam laat positieve resultaten zien

  15 juni 2020

  Het toezicht op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de geleverde zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) laat positieve resultaten zien. Vanaf de start van het toezicht in de gemeenten Veendam en Pekela zijn er ongeveer 60 zorgaanbieders onderzocht, waarvan ruim 50 in orde werden bevonden. Toezichthouders onderzoeken of de zorgaanbieders handelen volgens de geldende kaders. De gemeenten trekken hierin gezamenlijk op.

 • Dezelfde aanpak voor ‘Route Dagbesteding’ in Oost-Groningen

  12 juni 2020

  De gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde gaan samenwerken voor de ‘Route Dagbesteding’. Hiermee slaan de gemeenten de handen ineen voor dezelfde aanpak in Oost-Groningen en het opzetten van een sluitend begeleidingsnetwerk voor jongeren in kwetsbare posities tot 23 jaar.

 • Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen

  05 juni 2020

  Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.

 • Leerlingenvervoer start per 8 juni

  04 juni 2020

  Op maandag 8 juni 2020 start Publiek Vervoer Groningen Drenthe weer met het leerlingenvervoer voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs. Het dragen van een mondkapje in de taxi is verplicht.

 • Aanleg regenwaterriool K.J. de Vriezestraat in Bareveld

  02 juni 2020

  Op woensdag 3 juni 2020 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een regenwaterriool in de K.J. de Vriezestraat in Bareveld. Een regenwaterriool is een riolering om hemelwater op een veilige en hygiënische manier af te voeren. De werkzaamheden worden uiterlijk 18 juli 2020 afgerond.

 • Uitstel start leerlingenvervoer voortgezet speciaal onderwijs (vso)

  29 mei 2020

  De start van het leerlingenvervoer vso wordt met een week opgeschoven naar 8 juni.

 • Horeca en terrassen in de gemeente Veendam gaan weer open

  29 mei 2020

  Vanaf 1 juni 2020 12.00 uur gaat ook de horeca in de gemeente Veendam weer open. Door de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus was de horeca in de gemeente gesloten en daarmee ook de terrassen. Door de versoepeling van de maatregelen kunnen de horecabedrijven en de terrassen, onder een aantal voorwaarden, op 1 juni weer open. De gemeente heeft samen met de horecaondernemers gekeken hoe er aan de voorwaarden voldaan kan worden en of er mogelijkheden zijn om het terras te verruimen. 

 • Vaarseizoen vanaf 1 juni 2020 van start

  28 mei 2020

  Vanaf 1 juni 2020 is het voor vaarrecreanten mogelijk om volgens de gebruikelijke dienstregeling door Veendam te varen. In verband met de corona maatregelen start het vaarseizoen dit jaar een maand later dan gebruikelijk. Vanaf 1 juni start de brugbediening weer. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de jachthavens aan de Molenstreek (in het centrum van Veendam) en het Schipperskwartier (in Wildervank).

 • Gemeenteraad vergadert digitaal

  20 mei 2020

  Op maandag 25 mei 2020 vergadert de gemeenteraad digitaal, dus zonder publiek. In verband met het coronavirus is besloten dat de gemeenteraad van Veendam zo veel mogelijk digitaal vergadert. Door de invoering van een noodwet is het toegestaan dat de gemeenteraad digitaal vergadert en besluiten neemt. De democratische besluitvorming gaat gewoon door.

 • Versoepeling maatregelen Corona-aanpak

  19 mei 2020

  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld.

 • Tropiqua heropent deuren met ingang van 18 mei 2020

  15 mei 2020

  Zwembad Tropiqua gaat vanaf maandag 18 mei 2020 weer gedeeltelijk open. Door het toepassen van de richtlijnen van het RVIM en het protocol van de zwembranche is dit mogelijk. Er wordt gestart met een deel van de zwemlessen, banen zwemmen en aquasport.

 • Geen buurtbussen tot half augustus 2020

  14 mei 2020

  De buurtbussen in Groningen en Drenthe en ook de stadsbussen in Hoogezand, Veendam en Delfzijl die door vrijwilligers worden gereden, verlengen de periode waarin zij niet rijden tot half augustus, het einde van de zomervakantie.

 • Gewijzigde huisvuilinzameling Veendam tijdens de komende feestdagen

  11 mei 2020

  In verband met de komende feestdagen wijzigt de huisvuilinzameling in de gemeente Veendam.
  Wilt u de container om 7.30 uur aanbieden?

 • Vergadering commissie Fysiek digitaal te volgen

  08 mei 2020

  Op maandag 11 mei 2020 is er een vergadering van de commissie Fysiek. De commissie gaat digitaal vergaderen. De digitale vergadering van de commissie is te volgen via de website van de gemeente Veendam.

 • Versoepeling maatregelen vanaf 11 mei 2020

  06 mei 2020

  Vanaf maandag 11 mei worden de maatregelen stap voor stap versoepeld. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus blijft houden.

 • Kijk hier de 4 mei herdenking gemeente Veendam

  04 mei 2020

  De jaarlijkse herdenking op 4 mei is een belangrijk moment in het jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er dit jaar geen herdenkingen bij de verschillende monumenten in de gemeente Veendam. In plaats van gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten, herdenken wij dit jaar vanuit huis. De gemeente Veendam heeft een alternatieve herdenking samengesteld die vooraf is opgenomen.

 • Aangepaste 4 mei herdenking gemeente Veendam

  29 april 2020

  De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is een belangrijk moment in het jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er dit jaar geen herdenkingen bij de verschillende monumenten in de gemeente Veendam. In plaats van gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten, herdenken wij dit jaar vanuit huis. De gemeente Veendam heeft een alternatieve herdenking samengesteld die vooraf wordt opgenomen en op 4 mei online en via televisie te volgen is.

 • Vijf Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Veendam

  24 april 2020

  Ter gelegenheid van Koningsdag hebben vijf personen in de gemeente Veendam een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Door de huidige omstandigheden kon de uitreiking niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Op vrijdag 24 april 2020 zijn de ontvangers van een Koninklijke onderscheiding door burgemeester Sipke Swierstra gebeld. Veendammer van het Jaar Peter Panneman bezorgde vrijwel gelijktijdig, op gepaste afstand, een bos bloemen en gebak. De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding is op een nog nader te bepalen moment.

 • Gewijzigde huisvuilinzameling tijdens de komende feestdagen

  23 april 2020

  In verband met de komende feestdagen wijzigt de huisvuilinzameling in de gemeente Veendam.
  Wilt u de container om 7.30 uur aanbieden?

 • Reparatie rijgedeelte Wilhelminabrug

  23 april 2020

  Op dinsdag 28 april 2020 wordt het rijgedeelte van de Wilhelminabrug in Veendam op twee plekken gerepareerd. De openbare weg wordt hiervoor niet gestremd; het verkeer kan, met enige vertraging, over de brug rijden. De reparatie wordt uitgevoerd door het bedrijf SealteQ uit Stadskanaal.

 • Coronamaatregelen verlengd tot en met 19 mei

  21 april 2020

  De meeste maatregelen in de aanpak van het coronavirus zijn verlengd tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

 • Herstrating Brink Veendam

  21 april 2020

  De Brink in Veendam wordt herstraat. Daarom is deze weg vanaf maandag 20 april 2020 tot en met vrijdag 8 mei 2020 afgesloten voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

 • Nationaal Programma Groningen opent Impulsloket

  17 april 2020

  Nationaal Programma Groningen heeft een Impulsloket voor inwonersgroepen (stichtingen, verenigingen en coöperaties) en kleine ondernemers in de provincie Groningen. Zij kunnen bij het Impulsloket terecht met een goed idee waar net even een grotere investering voor nodig is. Nationaal Programma Groningen stelt hiervoor tot 2029 tien miljoen euro beschikbaar.

 • Gemeente Veendam hangt mezenkastjes op tegen eikenprocessierups

  16 april 2020

  In de gemeente Veendam zijn ongeveer 70 mezenkastjes opgehangen. Hiermee probeert de gemeente de overlast van de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te verkleinen. Door mezenkastjes op te hangen wordt de leefomgeving van onder andere mezen als natuurlijke vijand van de eikenprocessierups bevorderd. De kastjes hangen aan bomen in de buurt van waar vorig jaar de eikenprocessierups is geconstateerd.

 • Fontein Raadhuisplein/Veenlustplein wordt geschikt gemaakt voor de zomer

  20 mei 2021
 • Corona-beschermingsmiddelen bij het restafval, niet in de PMD-container

  15 april 2020

  Deze week wordt het PMD-afval weer opgehaald in de gemeente. Wilt u er op letten dat ook alleen plastic, metaal en drankenkartons in de PMD-container zit? Corona-beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen en overals kunt u in de container voor restafval doen.

 • Groot onderhoud gedeelte Sorghvlietlaan en Skagerrak in Veendam

  15 april 2020

  Vanaf woensdag 6 mei 2020 tot en met vrijdag 3 juli 2020 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan een gedeelte van de Sorghvlietlaan en een gedeelte van Skagerrak. Een onderdeel daarvan is de aanleg van een rotonde op de kruising Sorghvlietlaan en Skagerrak.

 • Door corona tot 1 juni 2020 geen buurt- en stadsbussen in Groningen en Drenthe

  14 april 2020

  Tot 1 juni rijden er geen buurt- en stadsbussen in Groningen en Drenthe. Door de Corona-crisis liggen deze diensten al enige tijd stil. Buurt- en stadsbussen worden gecoördineerd door de verschillende buurtbusverenigingen. Deze week is besloten om de dienstregeling in elk geval tot 1 juni 2020 op te schorten.

 • 75 jaar vrijheid Veendam

  13 april 2020

  Op 13 april 1945 werd Veendam bevrijd. Vandaag is dat precies 75 jaar geleden. De activiteiten rondom 75 jaar vrijheid kunnen door de omstandigheden niet doorgaan. Door de vlag uit te steken dragen we de vrijheid uit. Ook is het een eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd. Dat doen we in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is.

 • Voormalig gemeentesecretaris Harm Hofman overleden

  08 april 2020

  Wij zijn geraakt door het overlijden van onze voormalige gemeentesecretaris Harm Hofman. Harm is tot en met 2004 werkzaam geweest voor de gemeente Veendam in verschillende functies. Vanaf 1986 tot aan zijn pensionering was hij gemeentesecretaris.

 • Nieuwe noodverordening van kracht in Veiligheidsregio Groningen

  03 april 2020

  Sinds 27 maart 11.00 uur is in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. Op 2 april 2020 is hier een wijziging in aangebracht. De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling. Met deze nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen waaronder het verbod op groepsvorming, maar ook het verbod op bezoek aan bepaalde zorginstellingen. Deze en andere maatregelen staan op Rijksoverheid.nl. De noodverordening is hieronder als bijlage toegevoegd.

 • Hulp nodig of hulp verlenen?

  03 april 2020

  De maatregelen rondom het coronavirus vragen veel van de samenleving. Ook in Veendam. Het is mooi om te zien dat er al allerlei initiatieven zijn ontstaan in de gemeente. Het echte noaberschap is duidelijk zichtbaar. Het is belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken en hulp te bieden waar dat nodig is. Natuurlijk binnen de gestelde maatregelen.

 • Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

  31 maart 2020

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

 • Wijzigingen Wmo vervoer

  31 maart 2020

  In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn de tijden van het Wmo vervoer met ingang van zaterdag 28 maart 2020 gewijzigd. Er wordt alleen gereden tussen 07.00 en 21.00 uur. Ook het reserveren van ritten is alleen dan mogelijk. Buiten deze uren is geen vervoer mogelijk en kan er ook geen rit worden gereserveerd. Als u wel vervoerd moet worden, dan wordt de taxirichtlijn zoals deze is afgegeven door het KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) gehanteerd door uw vervoerder.

 • Gemeente Veendam soepel voor ondernemers gedurende coronacrisis

  01 juni 2021

  Veel ondernemers in de gemeente Veendam ervaren (financiële) problemen door de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus. Om de ondernemers te ondersteunen heeft de gemeente, naast de beschikbare landelijke regelingen, een aantal tijdelijke regelingen vastgesteld. De gemeente Veendam legt voorlopig geen nieuwe heffingen op, gaat coulant om met de betalingstermijnen en de aanslag Bedrijven Investerings Zone (BIZ) wordt uitgesteld. De aanvullende maatregelen van de gemeente zijn voor de duur van de maatregelen van de rijksoverheid, maar in ieder geval tot augustus 2020.

 • Inzameling oud papier door gemeente

  28 juli 2021

  Oud papier wordt in de gemeente Veendam één keer per vier weken opgehaald door de gemeente. Naast de inzameling door de gemeente halen ook verenigingen en scholen oud papier op. Door de maatregelen rondom het coronavirus gebeurt dit niet meer overal.

 • Activiteiten viering 75 jaar vrijheid Veendam geannuleerd

  24 maart 2020

  Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Landelijk, maar ook in de gemeente Veendam is hiervoor een uitgebreid programma opgesteld. Door de maatregelen rondom het coronavirus kunnen deze activiteiten voorlopig niet doorgaan. Wanneer de activiteiten alsnog plaats gaan vinden is nog niet bekend.

 • Raadsvergadering 6 april 2020 gaat niet door

  24 maart 2020

  De raadsvergadering op 6 april 2020 gaat niet door. De agendapunten worden op een later moment behandeld. In verband met het coronavirus is besloten alleen te vergaderen wanneer er noodzakelijke besluiten genomen moeten worden.

 • Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

  28 juli 2021

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

 • Informatie voor ondernemers betreft het coronavirus

  19 maart 2020

  Als ondernemer komt er veel op u af op dit moment. Er is nog veel onduidelijk en er zijn veel vragen.
  In dit bericht proberen we zoveel mogelijk antwoord te geven op vragen of verwijzen naar landelijke sites waar de antwoorden staan.

 • Opvang kinderen van ouders met cruciale beroepen

  19 maart 2020

  Alle scholen en kinderopvanglocaties zijn tot en met 6 april 2020 gesloten. Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvang. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

 • Brief burgemeester Swierstra aan de inwoners van Veendam

  18 maart 2020

  Beste inwoners van Veendam,

  Ook in onze gemeente Veendam heeft het Coronavirus het dagelijks leven enorm veranderd. Voor inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf, niemand uitgesloten. Horecazaken zijn gesloten, zwemmen in Tropiqua is niet mogelijk, scholen zijn dicht en de sportvelden zijn leeg.

 • Ondersteuning door Compaen

  18 maart 2020

  Het advies is om zoveel mogelijk binnen te blijven en de nodige afstand te bewaren tot anderen. Voor ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid kan het lastig zijn hun boodschappen te doen. Voor die mensen bestaat er een mogelijkheid om bij Compaen om hulp te vragen.

 • Noodpakket voor banen en economie

  18 maart 2020

  Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ondernemers op te vangen.

 • Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen

  18 maart 2020

  Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen).

 • Leerlingenvervoer voor ouders in cruciale beroepsgroepen

  16 maart 2020

  De scholen zijn vanaf maandag 16 maart 2020 gesloten tot en met 6 april 2020. Daarom rijden ook geen bussen voor het Leerlingenvervoer. Voor ouders die in cruciale beroepsgroepen werken, is er een uitzondering.

 • Commissievergaderingen Fysiek en Sociaal gaan niet door

  16 maart 2020

  Op 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus te beperken en kwetsbare groepen te beschermen. De meeste maatregelen zijn bedoeld om contacten tussen mensen te verkleinen. Daarmee hebben de maatregelen ook gevolgen voor de vergaderingen van de gemeenteraad. De commissievergaderingen Fysiek (16 maart) en Sociaal (17 maart) gaan niet door.

 • Aanvullende maatregelen aanpak coronavirus

  15 maart 2020

  Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Ook alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

 • Zwembad Tropiqua gesloten tot en met 31 maart 2020

  13 maart 2020

  De rijksoverheid heeft op donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo worden alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast. De gemeente Veendam volgt de maatregelen van de rijksoverheid. Dit heeft ook gevolgen voor zwembad Tropiqua. De gemeente heeft besloten zwembad Tropiqua per zaterdag 14 maart 2020 te sluiten.

 • Maatregelen Coronavirus

  13 maart 2020

  In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In Veendam volgen we deze maatregelen op.

 • Plaatsing twee AED’s in recreatiepark Borgerswold

  12 maart 2020

  In recreatiepark Borgerswold zijn twee AED’s geplaatst. Deze hangen bij Manege Lipizza en steakhouse Amigo Ranch.

 • Gratis grof tuinafval brengen voor inwoners Veendam

  09 maart 2020

  Inwoners van de gemeente Veendam kunnen dit jaar gedurende twee weken gratis grof tuinafval brengen bij het afvalbrengstation aan de Meihuizenweg 25 (op het terrein van Sita) in Wildervank. Gratis grof tuinafval storten kan van maandag 16 maart 2020 tot en met zaterdag 21 maart 2020 en in het najaar, van maandag 16 november tot en met zaterdag 21 november.

 • Lasten en lusten windpark N33 niet in evenwicht voor omliggend gebied

  05 maart 2020

  Deze week is het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Verdeling onder Hoogspanning’ verschenen. Dit rapport laat volgens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam zien dat het provinciale bestuur in de afgelopen jaren nauwelijks oog heeft gehad voor de belangen van de bewoners rondom het windpark N33. In een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Groningen stellen de colleges dat de verhouding tussen de lusten en de lasten volstrekt zoek is.

 • Peter Panneman is Veendammer van het Jaar 2019!

  03 maart 2020

  Peter Panneman is de “Veendammer van het Jaar 2019”. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Veendam is dit bekend gemaakt door de voorzitter van de jury, Max Bentum.

 • Sociale Dienst werkt vanaf 16 maart volledig op afspraak

  20 februari 2020

  Heb je een vraag over een uitkering, werk of inkomen? Vanaf 16 maart 2020 werkt ook de Sociale Dienst volledig op afspraak. Voor alle andere diensten van de gemeente Veendam wordt al op afspraak gewerkt.

 • Samen aan de slag met Lokaal Sportakkoord

  18 februari 2020

  Sport- en beweegorganisaties in Veendam gaan samen werken aan het lokale Sportakkoord. Het Lokale Sportakkoord omschrijft de ambitie om een extra impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten. Het heeft als doel nog meer mensen in beweging te krijgen, zodat iedereen plezier in sport kan hebben, nu en in de toekomst. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Organisaties die mee willen denken over het Sportakkoord kunnen zich aanmelden voor de eerstvolgende bijeenkomst.

 • Oost-Groningen sluit Regio Deal met het Rijk

  17 februari 2020

  Hand erop! Oost-Groningen sluit een Regio Deal met het Rijk. Rijksoverheid, provincie en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten samen de schouders onder de leefbaarheid in Oost-Groningen. De komende maanden wordt de deal verder uitgewerkt. Met de Regio Deal investeren we in de kracht van Oost-Groningen.

 • Centrum Veendam wordt een BIZ

  12 februari 2020

  Op dinsdag 11 februari 2020 is de uitslag van de stemming voor het invoeren van een Bedrijven Investeringszone bekend gemaakt. Een meerderheid van de ondernemers in de BIZ heeft gestemd vóór de invoering van de BIZ. Er zijn 137 geldige stembiljetten ingeleverd. Daarvan hebben 113 vóór de invoering van een BIZ-zone gestemd. Hiermee is de drempel voor het in werking zetten van de BIZ behaald.

 • Kies je Sport en Cultuur van start

  04 februari 2020

  Ook dit schooljaar organiseert Team Sport weer het project Kies je Sport en Cultuur voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. Vanaf zaterdag 1 februari 2020 kunnen alle kinderen uit de gemeente Veendam zich inschrijven voor verschillende sportieve en culturele cursussen. Het complete aanbod staat op de website www.veendambeweegt.nl.

 • Gemeente Veendam presenteert zich tijdens Beurs Bouwplan, Thuis in Wonen

  23 januari 2020

  Op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2020 staat de gemeente Veendam op de Beurs Bouwplan, Thuis in Wonen in Expo Assen. Tijdens deze beurs worden de trends, innovaties en nieuwe projecten op het gebied van (ver)bouwen, wonen en duurzaamheid in de spotlights gezet. Naast de diverse nieuwbouwprojecten in de gemeente Veendam, wordt ook de veelzijdigheid van Veendam belicht tijdens de beurs.

 • Holocaustmonument Levenslicht in Cultuurcentrum vanBeresteyn

  22 januari 2020

  Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Veendam, is van 22 januari tot en met 2 februari 2020 het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in Cultuurcentrum vanBeresteyn

 • Kosten jaarwisseling Veendam lager dan vorig jaar

  09 januari 2020

  De kosten voor onder andere het herstel van schade door de jaarwisseling in de gemeente Veendam zijn ten opzichte van vorig jaar met 30 procent gedaald. De kosten, inclusief personeelskosten, waren € 8.604,00. Er was voornamelijk schade aan borden, asfalt, straatwerk en straatkolken.