Aangepaste noodverordening Covid-19

Sinds 29 september 2020 18.00 uur is er in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling. Met deze nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de op 28 september 2020 door het kabinet aangekondigde maatregelen.

De maatregelen die gelden vanaf dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur zijn vastgelegd in de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Groningen.