Aanleg regenwaterriool K.J. de Vriezestraat in Bareveld

Op woensdag 3 juni 2020 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een regenwaterriool in de K.J. de Vriezestraat in Bareveld. Een regenwaterriool is een riolering om hemelwater op een veilige en hygiënische manier af te voeren. De werkzaamheden worden uiterlijk 18 juli 2020 afgerond.

Uit te voeren werkzaamheden

Om het regenwaterriool aan te leggen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Verwijderen asfaltverharding fietspad
  • Vervangen tegelverharding voetpad
  • Aanleg regenwaterriool

Verkeersmaatregelen

Vanwege de werkzaamheden wordt het fietspad afgesloten. Dit betekent dat fietsers op de rijbaan moeten fietsen. Dit wordt aangegeven met borden. Automobilisten wordt gevraagd hun snelheid en gedrag aan te passen.