Centrum Veendam wordt een BIZ

Op dinsdag 11 februari 2020 is de uitslag van de stemming voor het invoeren van een Bedrijven Investeringszone bekend gemaakt. Een meerderheid van de ondernemers in de BIZ heeft gestemd vóór de invoering van de BIZ. Er zijn 137 geldige stembiljetten ingeleverd. Daarvan hebben 113 vóór de invoering van een BIZ-zone gestemd. Hiermee is de drempel voor het in werking zetten van de BIZ behaald.

Wat is een BIZ?

De BIZ is van, voor en door ondernemers. Het initiatief tot deze belasting moet dan ook van de ondernemers uit dat gebied zelf komen. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting die onder andere kan worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten en evenementen, voor winkeliersacties, promotie en voor de professionalisering van de winkeliersvereniging.

Onderdeel “De Nieuwe Winkelstraat”

In 2017 is er een actietraject gestart onder leiding van vertegenwoordigers van de Nieuwe Winkelstraat (DNWS) met ondernemers, pandeigenaren en de gemeente. Het doel hiervan is om onder andere de economische vitaliteit van het centrum te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een actierapport met aanbevelingen. Het laatste actiepunt “Onderzoeken of een BIZ-zone voor het centrum van Veendam een aanvulling of vervanging kan zijn voor de reclamebelasting,” is nu in gang gezet. Op dinsdagavond wordt bekend of de invoering van de BIZ doorgaat of niet.

Voldoende draagvlak

Op 16 december 2019 heeft de gemeenteraad de BIZ Verordening vastgesteld. Een BIZ-zone kan pas worden ingevoerd als er voldoende draagvlak is. Daarom hebben alle ondernemers en (bij leegstand) de pandeigenaren in de BIZ-zone de mogelijkheid gekregen om te stemmen. De BIZ gaat van kracht bij voldoende draagvalk namelijk, dat de helft van de stemgerechtigden hun stem hebben uitgebracht. Van deze stemmen moet 2/3 voorstemmen en de helft van de WOZ-waarde van de uitgebrachte stemmen moet voor zijn.

Zowel de telling van de stemming als de bekendmaking van de uitslag zijn gedaan onder toeziend oog van de notaris.

Meer informatie over de BIZ Veendam op de website van Centrum Veendam.