Commissievergaderingen Fysiek en Sociaal gaan niet door

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus te beperken en kwetsbare groepen te beschermen. De meeste maatregelen zijn bedoeld om contacten tussen mensen te verkleinen. Daarmee hebben de maatregelen ook gevolgen voor de vergaderingen van de gemeenteraad. De commissievergaderingen Fysiek (16 maart) en Sociaal (17 maart) gaan niet door.

De stukken die op de agenda staan worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 6 april 2020. Publiek is bij deze vergadering niet toegestaan. Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat? Meld dit 10 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.