Informatie voor ondernemers betreft het coronavirus

Als ondernemer komt er veel op u af op dit moment. Er is nog veel onduidelijk en er zijn veel vragen.
In dit bericht proberen we zoveel mogelijk antwoord te geven op vragen of verwijzen naar landelijke sites waar de antwoorden staan.

Wat kan de overheid voor ons doen?

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 laten weten dat zij maatregelen aan het nemen is om ondernemers en ZZP’ers te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Klik hieronder voor de aanvraagformulieren.

Hulp voor ondernemers rondom Coronavirus

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Interon op telefoonnummer 0598-635043.

Mijn inkomen daalt wat kan ik daaraan doen?

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar u als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Meer informatie leest u op de website van de Kamer van Koophandel.

BMKB-regeling

Ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus kunnen zich vanaf 16 maart aanmelden voor de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf. Deze verruiming is onderdeel van de maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Meer weten? Ga dan naar de website van het RVO.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Meer informatie is te vinden op de website van het UWV en de Rijksoverheid.

(Uitstel) betaling van belastingen (incl. ZZP-ers)

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Eten afhalen en bezorgen?

Op dit moment is het mogelijk om eten af te halen en te bezorgen. Advies van het RIVM is het eten contactloos aan huis te bezorgen. Eten afhalen kan ook, zolang mensen niet te dicht op elkaar staan (1,5 meter). Kijk voor de laatste adviezen op de site van de RIVM.

Horeca ondernemers

Koninklijke Horeca Nederland heeft speciaal voor horecaondernemers haar website ingericht voor informatie in relatie tot de huidige horeca maatregelen. Meer informatie is te vinden op de website van Koninklijke Horeca Nederland

Warenmarkten

De week- en warenmarkten kunnen vooralsnog doorgaan. De aanwijzing van de Minister geldt wel voor (toeristische) markten en braderieën. We adviseren de richtlijnen van de RIVM met betrekking tot de afstand tot elkaar aan te houden.

Coronavirus en zakendoen in het buitenland

Welke gevolgen heeft het coronavirus voor u bij internationaal zakendoen.

Meer informatie

De Kamer van Koophandel heeft een algemeen overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus. Ook op de website van VNO-NCW staat meer informatie voor ondernemers.
Informatie over het coronavirus en de maatregelen is te vinden op de website van de Rijksoverheid of het RIVM.