Lasten en lusten windpark N33 niet in evenwicht voor omliggend gebied

Deze week is het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Verdeling onder Hoogspanning’ verschenen. Dit rapport laat volgens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam zien dat het provinciale bestuur in de afgelopen jaren nauwelijks oog heeft gehad voor de belangen van de bewoners rondom het windpark N33. In een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Groningen stellen de colleges dat de verhouding tussen de lusten en de lasten volstrekt zoek is.

Compensatie

De gemeenten waarderen de positieve ambities van de provincie van dit moment om inwoners meer invloed te bieden bij nieuwe wind- en zonneparken. De colleges vinden het echter de morele plicht van de provincie om de nadelen voor de omgeving rondom het windpark N33 op enige manier te compenseren en met echte verbeteringen te komen voor de inwoners. Alleen dan realiseert de provincie de voorwaarden voor het succesvol doorvoeren van de noodzakelijke energietransitie.


Vertrouwen

De procedures rond het windpark N33 vormen een belangrijke reden waarom het vertrouwen van inwoners van het gebied in de overheid een knauw heeft gekregen. Het rapport van de rekenkamer laat ook zien dat in dit dossier de provincie een nadrukkelijke sturende rol heeft ingenomen in het nadeel van de omgeving van het windpark N33. Uiteindelijk raakt dat de gemeenten ook, want de gemeenten zijn onderdeel van die overheid. Het is volgens de colleges van fundamenteel belang dat het vertrouwen hersteld wordt. Dat vergt enerzijds de erkenning van de conclusies van het rekenkamerrapport en anderzijds het maken van een gebaar richting het gebied.


Lusten en lasten

De colleges zijn geschrokken van de doorrekening van beide onderzochte windparken. Er is sprake van een wanverhouding, mede veroorzaakt door de grote bedragen aan SDE+ subsidie. De lusten lijken in grote omvang vooral eenzijdig terecht te komen. Dat alles maakt dat de verdeling tussen lusten en lasten meer in evenwicht gebracht moet worden. De gemeenten zijn al ruim een jaar met de provincie Groningen in gesprek om nadere afspraken te maken over vormen van compensatie en financiële participatie. Bij de Drentse windparken hebben het Rijk en de provincie Drenthe al hun verantwoordelijkheid daarvoor genomen. Het rekenkamerrapport laat helder zien dat er alles voor te zeggen is dat ten behoeve van windpark N33 het Rijk en de provincie Groningen op dezelfde wijze optrekken.