Opvang kinderen van ouders met cruciale beroepen

Alle scholen en kinderopvanglocaties zijn tot en met 6 april 2020 gesloten. Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvang. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

Wanneer mag mijn kind naar school of kinderopvang?

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. De complete lijst van cruciale beroepen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met uw werkgever in gesprek over een oplossing.

Hoe kan ik gebruik maken van de noodopvang?

Voert u een cruciaal beroep uit? En wilt u een beroep doen op de noodopvang voor kind (-eren)? Neem dan eerst contact op met de school/kinderopvang van uw kind. Samen maakt u afspraken over de opvang van uw kind.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente houdt toezicht op de noodopvang. Wij hebben contact met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om de noodopvang goed te laten verlopen. Over de wijze van noodopvang worden ouders geïnformeerd door de school of kinderopvangorganisatie. Vragen over de noodopvang? Neem contact op met de school/kinderopvang van uw kind.