Overeenstemming Pekela en Veendam opheffing De Kompanjie

De colleges van de gemeenten Pekela en Veendam hebben in goed overleg overeenstemming bereikt om de gezamenlijke regeling De Kompanjie per 1 januari 2021 op te heffen. Op 14 en 15 december 2020 wordt het voorstel tot opheffing besproken met de gemeenteraden. Hierbij worden de gemeenteraden gevraagd toestemming te geven voor de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Medewerkers krijgen een plek in één van de nieuwe organisaties.

Nieuwe organisaties

In 2011 is de samenwerkingsorganisatie De Kompanjie opgericht als gemeenschappelijke regeling voor de medewerkers van de gemeenten Pekela en Veendam. Per 1 januari 2021 wordt deze gemeenschappelijke regeling juridisch opgeheven. De gemeenten Pekela en Veendam richten een eigen organisatie in. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met de omvang van beide gemeenten. De komende vijf jaar wordt er op een aantal onderdelen gewerkt met dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Hierbij neemt de gemeente Pekela diensten af van de gemeente Veendam.

Medewerkers De Kompanjie

Medewerkers van De Kompanjie zijn geïnformeerd over het vervolgproces. Zij houden hun huidige rechtspositie en arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe organisatie. De komende maand worden medewerkers betrokken in het plaatsingsproces naar de organisaties van Pekela en Veendam. Het huidige takenpakket van medewerkers is leidend voor de toekomstige werkgever.

Gemeenteraden

Op 14 december 2020 wordt de gemeenteraad van Veendam gevraagd de toestemming tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling De Kompanjie te bevestigen. De gemeenteraad van Pekela neemt op 15 december 2020 een besluit over het voorstel van het college om toestemming te geven voor de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. De bestuurlijke besluitvorming loopt parallel aan het plaatsingsproces van medewerkers. 

Gesprekken in goede harmonie en goede afspraken

Burgemeester Sipke Swierstra (Veendam): “De gesprekken over de ontbinding van de gemeenschappelijke regeling De Kompanjie zijn in goede harmonie verlopen. Er zijn goede afspraken gemaakt. De belangrijkste uitgangspunten zijn daarin geborgd, zoals het behouden van de werkgelegenheid en het op peil houden van de dienstverlening aan de inwoners. Beide gemeenten kunnen op deze manier goed verder naar de volgende fase in het bestaan van beide gemeenten.” 

Blij dat er duidelijkheid en zekerheid is voor medewerkers

Burgemeester Jaap Kuin (Pekela): ‘’Wij blijven het jammer vinden dat De Kompanjie wordt opgeheven. Wel zijn we blij dat er duidelijkheid en zekerheid is voor medewerkers en dat zij allemaal een plek krijgen in één van de nieuwe organisaties. Dit alles in goed overleg met Veendam.’’