Raadsvergadering maandag 29 juni 2020

Op maandag 29 juni 2020 vergadert de raad van de gemeente Veendam. De vergadering begint om 17.00 uur in het gemeentehuis in Veendam. Deze vergadering volgen? Volg de vergadering via de livestream op onze website.

Agenda

De raad bespreekt zeven onderwerpen, waaronder ‘Vaststelling jaarrekening 2019 en Voorjaarsnota 2020, ‘Ontwerp jaarstukken 2019 De Kompanjie en ‘Begroting 2021 De Kompanjie’. De agenda en de stukken voor de vergadering zijn hier te vinden. Via deze link is de vergadering ook live te volgen.

Inspreken

Inspreken tijdens een raadsvergadering of commissievergadering kan als het onderwerp op de agenda staat. Er zijn een aantal voorwaarden om in te mogen spreken. Wilt u inspreken over een punt dat op de agenda van de vergadering staat? Neem dan contact op met de griffier.