Raadsvergadering maandag 31 augustus 2020

Op maandag 31 augustus 2020 vergadert de raad van de gemeente Veendam. De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Veendam. Deze vergadering volgen? Volg de vergadering via de livestream op onze website.

Agenda

De raad bespreekt de Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan 2018 Nedmag.

Inspreken

Inspreken tijdens een raadsvergadering of commissievergadering kan als het onderwerp op de agenda staat. Er zijn een aantal voorwaarden om in te mogen spreken. Wilt u inspreken over een punt dat op de agenda van de vergadering staat? Neem dan contact op met de griffier.