Sneeuw- en gladheidsbestrijding

In de winterperiode zet de gemeente in op sneeuw- en gladheidsbestrijding. Tijdens ijzel, sneeuwval of vorst worden er maatregelen getroffen. Zowel actief als preventief om de weggebruiker op een zo veilig mogelijke manier gebruik te laten maken van de weg. Echter: bij extreme weersomstandigheden blijft het risico van het deelnemen aan het verkeer primair voor de weggebruiker.

De gemeente Veendam probeert het opvriezen van natte weggedeelten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit door te strooien voordat het gaat sneeuwen en ijzelen. Als het glad wordt of kan worden de hoofdwegen, busroutes, de wijkontsluitende wegen, fietspaden, bruggen en het centrumgebied gestrooid. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen binnen een redelijke afstand een bestrooide weg kan bereiken.

Strooiroutes

Geen gladheidsbestrijding in woonstraten

In principe wordt niet aan gladheidbestrijding in de woonstraten gedaan. Dit vanwege:

  • Het bestrijden van gladheid op de wegen is alleen effectief bij intensief weggebruik. Daarom wordt er in de woonstraten spaarzaam omgegaan met het strooien. De weggebruiker dient daar dus altijd rekening te houden met mogelijk gladde weggedeelten en het rijgedrag daar op aan te passen. 
  • Geparkeerde auto's maken het haast onmogelijk om te strooien en/of sneeuw te ruimen. 
  • Het strooizout brengt schade toe aan het milieu; de gemeente wil deze schadelijke invloed op het milieu zoveel mogelijk beperken

Inzet personeel en voertuigen

Voor de gladheidbestrijding heeft de gemeente 24 uur per dag, zeven dagen per week mensen en auto's klaar staan. Zij rukken uit als er gladheid wordt verwacht. Voor haar strooiacties zet de gemeente een zestal strooi-eenheden in, waarop of waaraan een sneeuwploeg en zoutstrooier zijn bevestigd. Als er veel sneeuw geruimd moet worden, wordt nog eens een extra voertuig ingezet.