Veendam onderstreept landelijk actieprogramma Een tegen Eenzaamheid

Wethouder Ans Grimbergen heeft tijdens de Week tegen Eenzaamheid een handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met deze handtekening wil de gemeente Veendam het signaal afgeven dat het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder haar inwoners een belangrijk streven is voor de gemeente.

Landelijk actieprogramma

Doel van het landelijk actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Vijf pijlers vormen het fundament voor de aanpak van eenzaamheid: politiek-bestuurlijk draagvlak, sterk netwerk met slimme verbindingen, ervaringsdeskundigen betrekken, duurzame aanpak en evalueren om te blijven leren.

Eenzaamheid is van alle leeftijden

In Nederland en ook in Veendam is volgens onderzoek 1 op de 10 volwassenen ernstig eenzaam. Eenzaamheid is iets van alle leeftijden, ook jongeren kampen hiermee. Wat het complex maakt is dat het geen eenduidig probleem is en vaak nog verborgen in onze samenleving. Dit constateerde ook welzijnsorganisatie Compaen in haar rapport ‘Van realistische verwachtingen naar zinvol bezig zijn’, een onderzoek in opdracht van de gemeente Veendam naar de aard en omvang van eenzaamheid.

Vormen lokale coalitie

Een belangrijke stap in de aanpak van eenzaamheid is de vorming van een lokale coalitie met partijen die raakvlak hebben met het onderwerp. Ans Grimbergen: “Vorm een lokale coalitie want SAMEN kennen we IEDEREEN”. Als start van deze samenwerking is tijdens de Week tegen Eenzaamheid in Veendam op woensdag 7 oktober 2020 een digitale bijeenkomst over het thema georganiseerd. Tijdens het interactieve programma met diverse organisaties uit Veendam en Han Riksten van VWS zijn de bevindingen van het onderzoek van welzijnsorganisatie Compaen gedeeld en kwamen inspirerende praktijkvoorbeelden uit de gemeente aan bod. Maar er was vooral ook ruimte om in gesprek te gaan over kansen en verbeteringen. Wat bleek: aan betrokkenheid bij het onderwerp en vernieuwende ideeën geen gebrek. Met die input gaat de startgroep Eenzaamheid de komende periode aan de slag om actief én gezamenlijk met lokale partijen en inwoners een duurzame aanpak in te richten waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt. 

Meer informatie over de actie en de activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan is te vinden op Een tegen eenzaamheid.

wethouder Ans Grimbergen en Han Riksten, adviseur Een tegen Eenzaamheid