Voormalig gemeentesecretaris Harm Hofman overleden

Wij zijn geraakt door het overlijden van onze voormalige gemeentesecretaris Harm Hofman. Harm is tot en met 2004 werkzaam geweest voor de gemeente Veendam in verschillende functies. Vanaf 1986 tot aan zijn pensionering was hij gemeentesecretaris.

Harm was een aimabel en kundig man. Hij is altijd zeer betrokken geweest bij de samenleving van de gemeente Veendam en werd daarbij altijd terzijde gestaan door zijn vrouw Janny. Wij zullen Harm herinneren als een gedreven en gewaardeerde persoonlijkheid.

Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad