2021

 • Stap 2: Sportscholen open en buiten meer mogelijk

  11 mei 2021

  Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, neemt iets af. Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen vaccinaties tegen corona gezet en worden steeds meer mensen gevaccineerd. Het kabinet verwacht dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu snel verder af zal nemen. Daarom neemt het kabinet de tweede stap in het openingsplan op 19 mei.

 • Grote hek begraafplaats Buitenwoelhof 13 en 14 mei gesloten

  11 mei 2021
 • SBO Wim Monnereau-school uit Veendam wint E-waste Race

  10 mei 2021

  De SBO Wim Monnereau-school uit Veendam is winnaar van de E-waste Race Midden-Groningen en Veendam. Van de 11 deelnemende scholen heeft deze school de meeste afgedankte elektrische apparaten ingezameld, namelijk 2354 stuks.

 • Uitzending 4 mei herdenking Veendam

  04 mei 2021

  De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is een belangrijk moment in het jaar. Op 4 mei herdenken wij iedereen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er op 4 mei 2021, bij de verschillende monumenten in de gemeente Veendam, geen herdenkingen met publiek. In plaats van gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten heeft de gemeente Veendam een alternatieve herdenking samengesteld.

 • Gewijzigde openingstijden en huisvuilinzameling rond de komende feestdagen

  03 mei 2021

  In verband met Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren zijn er gewijzigde openingstijden en huisvuilinzameling.

 • Definitieve vergunningen en besluit zoutwinning Nedmag

  30 april 2021

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besluiten opgesteld voor het wijzigen van de instemming met het Winningsplan 2018 Nedmag en de bijbehorende omgevingsvergunningen. De ontwerpbesluiten hebben eerder ter inzage gelegen. De definitieve vergunningen en het besluit liggen ter inzage van vrijdag 30 april tot vrijdag 11 juni 2021.

 • Aangepaste 4 mei herdenking gemeente Veendam

  28 april 2021

  De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is een belangrijk moment in het jaar. Op 4 mei herdenken wij iedereen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er op 4 mei, bij de verschillende monumenten in de gemeente Veendam, geen herdenkingen met publiek. In plaats van gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten heeft de gemeente Veendam een alternatieve herdenking samengesteld die op 4 mei online en via televisie te volgen is.

 • Vaarseizoen vanaf 1 mei 2021 van start

  28 april 2021

  Vanaf 1 mei 2021 is het voor vaarrecreanten mogelijk om volgens de gebruikelijke brugbedieningstijden door Veendam te varen. Er kan gebruik gemaakt worden van de jachthavens aan de Molenstreek (in het centrum van Veendam) en het Schipperskwartier (in Wildervank). Beide jachthavens liggen dichtbij de winkelvoorzieningen.

 • Twee Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Veendam

  26 april 2021

  Ter gelegenheid van Koningsdag hebben twee personen in de gemeente Veendam een Koninklijke onderscheiding ontvangen op maandag 26 april 2021. De ontvangers zijn mevrouw Van IJsselmuide - Wijnholds en de heer Hassing. Burgemeester Sipke Swierstra ging met de Wildervankster Paardentram bij de ontvangers thuis langs.

 • Slim besparen? Jouwbespaarcoach.com

  22 april 2021

  Jouwbespaarcoach is een gratis en vrijblijvend initiatief van de Oost-Groninger gemeenten, met als doel woningeigenaren te helpen met besparen op hun woonlasten en te verduurzamen.

 • Eerste versoepeling coronamaatregelen vanaf 28 april 2021

  20 april 2021

  Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.

 • Burgemeester Sipke Swierstra in gesprek over corona

  20 april 2021

  Het Coronavirus heeft al bijna anderhalf jaar een enorme impact op ons leven. Burgemeester Sipke Swierstra bespreekt in deze video over de gevolgen en effecten daarvan. Ook blikt hij vooruit op de toekomst.

 • Onderhoudswerkzaamheden Meihuizenbrug Wildervank

  15 april 2021

  In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Meihuizenbrug in Wildervank op woensdag 21 april en donderdag 22 april 2021 tussen 8.00 en 16.00 uur gestremd voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

 • Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

  13 april 2021

  De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden nu snel steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen.

 • Regio Groningen en Noord-Drenthe dringen aan op houvast voor inwoners bij schade-afhandeling

  13 april 2021

  Groningse en Noord-Drentse overheden dringen er bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) op aan om aanvragen van aardbevingsschade van 1450 bewoners weer in behandeling te nemen en deze in hun voordeel te beoordelen. Dit hebben zij het IMG per brief laten weten. Volgens de opstellers van de brief voorkomt dit onrust, biedt dit houvast aan de bewoners en draagt het bij aan het herstel van vertrouwen.

 • De heer Vazel ontvangt Koninklijke onderscheiding

  12 april 2021

  Vanmiddag is de heer Vazel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sipke Swierstra ging thuis bij hem langs om hem de Koninklijke onderscheiding te overhandigen.

 • Aardbeving 30 maart 2021

  31 maart 2021

  Op dinsdagavond 30 maart 2021 vond er om 22:47 uur een aardbeving plaats nabij Veendam. Het KNMI registreerde een beving met een magnitude van 1,5 op een diepte van circa 3 kilometer. Het betreft een zogeheten geïnduceerde aardbeving die veroorzaakt is door gaswinning.

 • Gewijzigde huisvuilinzameling tijdens de komende feestdagen

  30 maart 2021

  In verband met de komende feestdagen wijzigt de huisvuilinzameling in de gemeente Veendam. Wilt u de container om 7.30 uur aanbieden?

 • Gemeente Veendam zoekt Verderkijkers!

  26 maart 2021

  De gemeente Veendam is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. Dat kan de gemeente Veendam niet alleen en is daarom op zoek naar “Verderkijkers”. Verderkijkers zijn inwoners en ondernemers die willen meedenken en meepraten over de toekomstvisie van de gemeente Veendam. Door zo veel mogelijk meningen van inwoners en ondernemers te verzamelen komen we samen tot de Omgevingsvisie.

 • Verlenging lockdown tot en met 20 april 2021

  23 maart 2021

  De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met 20 april in lockdown. Door ons aan de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

 • Gemeente Veendam draagt bij aan biodiversiteit in het buitengebied

  23 maart 2021

  In het kader van het project ‘Bescherming wijkenstelsel Wildervank-West’ heeft Landschapsbeheer Groningen ruim 250 bomen en struiken geplant in de wegberm langs de Borgercompagnie in Wildervank. Hiermee levert de gemeente Veendam een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit in het gebied. Wethouder Bert Wierenga heeft op maandag 22 maart 2021 samen met de heer Dijkstra van Landschapsbeheer Groningen een boom geplant.

 • Webinar Regionale Energiestrategie Groningen

  22 maart 2021

  Donderdag 25 maart 2021 | 20.00 – 21.15 uur | online
  Om de uitstoot van CO₂ te verminderen, is het nodig om steeds meer energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld uit wind en zon. Daarover zijn landelijk afspraken gemaakt. In Nederland wordt gewerkt aan regionale energie strategieën (RES). In RES regio Groningen werken de provincie, gemeenten en waterschappen samen, net als in andere energie regio’s.

 • Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

  18 maart 2021

  Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

 • Onderhoud aan bomen Veendam

  15 maart 2021

  Vanaf vrijdag 12 maart 2021 tot en met eind maart 2021 voert de gemeente Veendam snoeiwerkzaamheden uit aan bomen. De gemeente gaat in deze periode ook bomen kappen die niet meer veilig zijn of die ziek zijn. Er wordt rekening gehouden met het broedseizoen. Als er nesten of broedende vogels gesignaleerd worden in een boom, dan wordt deze boom niet gekapt zolang er vogels in broeden.

 • Vacature burgemeester gemeente Veendam

  10 maart 2021

  De gemeente Veendam zoekt een nieuwe burgemeester. Tot en met 31 maart 2021 kunnen kandidaten solliciteren op de vacature van burgemeester van de gemeente Veendam.

 • Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord

  08 maart 2021

  Vaccinaties bieden perspectief, maar het hoge aantal coronabesmettingen geeft nu geen ruimte voor versoepelingen. Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.

 • Ontwerpbestemmingsplan “Veendammer Poort N33”

  03 maart 2021

  Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 3 maart 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Veendammer Poort N33” en het ontwerp voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van een McDonald’s-restaurant ter inzage liggen. Op de voorbereiding van het bestemmingsplan en de vergunningverlening is de coördinatieregeling van toepassing.

 • Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

  23 februari 2021

  De coronamaatregelen vragen veel van iedereen, zowel fysiek als mentaal. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

 • Inhaal papier inzameling

  16 februari 2021

  Door de gladheid van maandag 15 februari 2021 kon de inzameling van het gft en papier niet doorgaan. Het papier wordt alsnog opgehaald op maandag 22 februari 2021.

 • Geen afvalinzameling op maandag 15 februari 2021

  15 februari 2021

  Op maandagochtend zijn wij begonnen met het inzamelen van afval. Vanwege de gladheid was het niet veilig en konden wij de route helaas niet afmaken.

 • GGD Groningen opent een vaccinatielocatie in de gemeente Veendam

  12 februari 2021

  Op woensdag 17 februari 2021 opent GGD Groningen een vaccinatielocatie in Veendam aan de Zwaaikom 20. De locatie in Veendam is de eerste vaccinatielocatie buiten de stad Groningen.Op deze locatie wordt gevaccineerd met het vaccin AstraZeneca. Bij de vaccinatielocatie MartiniPlaza wordt het vaccin Pfizer/BioNTech gebruikt.

 • Ondersteuner Jeugd en Gezin bij alle huisartsen in de gemeente Veendam

  10 februari 2021

  Alle huisartsen in de gemeente Veendam hebben sinds kort een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) in de praktijk. Gezinnen en kinderen kunnen op deze manier via de huisartsenpraktijken van de OJG vroegtijdig hulp en ondersteuning krijgen bij opvoed- en opgroeiproblemen. De OJG biedt kortdurend en laagdrempelig hulp.

 • De avondklok verlengd

  08 februari 2021

  De avondklok wordt verlengd tot vooralsnog 3 maart 4.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen en voor een nieuwe golf aan besmettingen kunnen zorgen.

 • Richtlijnen voor schaatsen, schaatsbanen, sneeuw en winterweer

  08 februari 2021

  Ook bij het genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en uw reisbewegingen te beperken.

 • Wmo-vervoer naar vaccinatielocaties

  08 februari 2021

  Gemeenten geven uitvoering aan de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  om het Wmo-vervoer open te stellen voor vervoer naar de vaccinatieposten. Het gaat
  hierbij niet alleen om de speciaal ingerichte locaties vanuit de GGD maar ook om de vaccinaties bij
  de huisartsen. Het vervoer is alleen toegankelijk voor Wmo-pashouders.

 • Wijzigingen publiek vervoer vanaf maandag 8 februari 2021

  05 februari 2021

  Er gelden vanaf maandag 8 februari een aantal nieuwe regels binnen het publiek vervoer.

 • Lockdown verlengd

  02 februari 2021

  De besmettingen dalen, maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.

 • Parkeerplaatsen Leer- en Sportpark

  29 januari 2021

  De ontwikkeling van het Leer- en Sportpark is in volle gang. Een onderdeel is het herinrichten van de parkeerplaatsen. Vanaf maandag 1 februari 2021 is de parkeerplaats bij de kantine van Veendam 1894 niet meer beschikbaar. Parkeren kan op de parkeerplaats aan de zuidkant van het stadion, ingang vanaf De Langeleegte.

 • Stembureaus gemeente Veendam coronaproof tijdens Tweede Kamerverkiezing

  29 januari 2021

  Op woensdag 17 maart 2021 is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De maatregelen rondom het coronavirus zijn van invloed op deze verkiezingen. Niet alle stembureaulocaties is de gemeente Veendam zijn geschikt of beschikbaar voor deze verkiezingen. Daarom zijn de locaties gewijzigd en zet de gemeente Veendam een mobiel stembureau in. Ook kan er al op 15 en 16 maart 2021 op drie locaties vervroegd een stem worden uitgebracht.

 • Vergunning kleinschalig crematorium verleend

  28 januari 2021

  Uitvaartcentrum Buitenwoelhof (Mekander-uitvaart) heeft plannen voor het uitbreiden van de aula en de bouw van een kleinschalig crematorium op het perceel Langeleegte 54 te Veendam. Voor deze plannen is in november 2019 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

 • Laagfrequent geluid gemeten bij Windpark N33

  27 januari 2021

  Bij geluidsmetingen aan de windturbines van windpark N33 is vastgesteld dat de windturbines laagfrequent geluid produceren. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben direct de bouwers hierover geïnformeerd. Zij doen onderzoek naar de oorzaak hiervan en streven naar een oplossing.

 • Veendam zoekt samen met inwoners en ondernemers nieuwe burgemeester

  25 januari 2021

  De gemeenteraad van Veendam vraagt inwoners en ondernemers mee te denken over de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Via www.veendam.nl/gezochtburgemeester kunnen inwoners en ondernemers van de gemeente Veendam een vragenlijst invullen. Die inbreng wordt meegenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

 • Vanaf 23 januari geldt een avondklok

  22 januari 2021

  Vanaf 23 januari geldt een avondklok van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur 's ochtends. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

 • Lockdown verder aangescherpt

  21 januari 2021

  Tijdens een persconferentie op 20 januari 2021 is het voornemen van het kabinet bekend gemaakt om binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren.

 • Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

  12 januari 2021

  Tijdens een persconferentie op 12 januari 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden.

 • Kosten jaarwisseling Veendam lager dan vorig jaar

  12 januari 2021

  De kosten voor onder andere het herstel van schade door de jaarwisseling zijn ten opzichte van vorig jaar met ruim 15 procent gedaald. De kosten, inclusief personeelskosten, waren € 7281,00. Er was voornamelijk schade aan afvalbakken, verkeersborden, gazon en straatwerk.