Openbare zitting centraal- en hoofdstembureau Veendam

Op 4 februari 2022 om 10.00 uur is er een zitting van het Centraal- en Hoofdstembureau van de gemeente Veendam.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een beslissing genomen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering
  • de nummering  van de geldig verklaarde lijsten

De zitting is openbaar en online te volgen via veendam.raadsinformatie.nl/live.