Veilig 2022 in!

Oud & Nieuw gaat jaarlijks gepaard met feest en vuurwerk. De gemeente Veendam wil graag dat Oud & Nieuw veilig verloopt. Er zijn een aantal spelregels en hebben de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus ook invloed op de viering van oud en nieuw dit jaar.

Coronamaatregelen

 • Het is belangrijk de coronamaatregelen op te volgen, ook tijdens de jaarwisseling. Dus:
 • Houd 1.5 meter afstand
 • Blijf thuis met klachten
 • Vermijd drukke plekken

De actuele maatregelen tijdens de jaarwisseling zijn te vinden op veendam.nl/corona.

Tijdens de jaarwisseling is het niet toegestaan om vuurwerk af te steken

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 is het, net als vorig jaar, verboden vuurwerk te verkopen en af te steken. Door corona hebben ziekenhuizen geen plek voor extra patiënten. Het kabinet besloot op 19 november 2021 tot dit vuurwerkverbod in de ministerraad.

Elk jaar zorgt vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor extra drukte op de Spoedeisende hulp (SEH) en bij Huisartsenposten (HAP). Maar ook hulpverleners zoals politie en BOA’s moeten tijdens de jaarwisseling vaak optreden bij vuurwerkincidenten.

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en fonteinen) is nog wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.

Wensballonnen

Pas op met wensballonnen. Je mag wensballonnen oplaten, maar de brandweer raadt het gebruik ervan af. Wensballonnen veroorzaken namelijk makkelijk brand. Door onder andere wind kunnen ze snel op ongewenste plaatsen terecht komen.

Melden

Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken? Bel dan de politie (0900-8844). Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Carbidschieten

Carbidschieten is een traditie in onze regio. Om ervoor te zorgen dat de situatie veilig blijft en er geen overlast ontstaat, gelden er regels waar iedereen zich tijdens het carbidschieten aan moet houden. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Carbidschieten mag alleen als er voor 1 december 2021 een melding is gedaan bij de gemeente.

Melding

Wilt u dit jaar tijdens oud & nieuw met carbid schieten? Doe dan voor 1 de­cember 2021 een melding bij de gemeente. Voor het carbidschieten gelden de volgende spelregels:

 • Carbidschieten mag alleen van 31 december 10.00 tot 1 januari 02.00 uur
 • Alleen melkbussen met een maximale inhoud van 40 liter zijn toegestaan
 • De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten door een deksel
 • De plaats vanwaar geschoten ligt:
  • op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing
  • op een afstand van ten minste 300 meter van zieken- bejaarden-, verzorgingsinrichtingen en dergelijke
  • op een afstand van ten minste 300 meter van dierenpensions, asielen, veehouderijen en andere plaatsen waar dieren gehouden worden
 • Er mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn die carbidschieten, waarvan één 18 jaar of ouder is die er voor zorgt dat de voorschriften en voorwaar­den worden nageleefd
 • De melding is voorzien van een kaart waarop de locatie van het carbidschieten is ingetekend
 • Er wordt geschoten in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen
 • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden
 • Er sprake is van een zekere mate van verlichting
 • Als er niet op eigen terrein of gemeentegrond wordt geschoten moet er bij de melding een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein worden meegezonden

Controle door politie en gemeente

De gemeente en de politie zien er samen op toe dat de regels worden nageleefd en controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaan politie en gemeente erop af. Bij de constatering dat de organisatoren van een carbidschietfestijn en/of schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken, zodat de organisatoren/schutters de regels alsnog in acht kunnen nemen. Afhankelijk van de situatie en de geconstateerde overtreding, bepaalt de politie of verdere actie nodig is.

Oudejaarsvuren

Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan. Het verbod is er niet voor niets: een oudejaarsvuur veroorzaakt veel schade aan bijvoorbeeld asfalt, bomen of beplanting. Deze schade moet hersteld worden en die rekening betalen we uiteindelijk met elkaar. Een oudejaarsvuur kan bovendien gevaarlijk zijn voor omstanders of omliggende panden. De rook kan voor veel overlast zorgen.

Vervoer en opslag brandbaar materiaal

De gemeente is voornemens de APV aan te passen zodat het verboden is om van 31 december 12.00 uur tot 1 januari 12.00 uur brandbaar materiaal te vervoeren of bij zich te dragen. Hieronder vallen onder andere bankstellen, fauteuils, stoelen en overige huisraad, houten kratten, pallets, kisten, kerstbomen en autobanden. Doet u dit wel? Dan is de politie of de gemeentelijke toezichthouder bevoegd om deze materialen en het vervoermiddel in beslag te nemen. Op het moment dat de politie en/of de gemeente constateren dat ergens materiaal wordt verzameld voor een oudejaarsvuur, wordt actie ondernomen en wordt het materiaal zo snel mogelijk afgevoerd.