Iemand anders voor u laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u door een machtiging af te geven. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. 

Wie kunt u machtigen?

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dan moet deze persoon een stempas hebben ontvangen voor deze verkiezing. De persoon die voor u stemt mag maximaal voor drie personen stemmen. Hij of zij moet alle stemmen tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Op de achterkant van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Veendam woont en ook een stempas voor de verkiezing heeft ontvangen. 

Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon mag ook. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 16 maart 2017 of later vermeld staan. Deze datum geldt voor de Tweede Kamer Verkiezingen. 

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen. 

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont?

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen die in een andere gemeente woont? Voor de gemeenteraadsverkiezingen is dit niet mogelijk.

Fout gemaakt op de achterkant?

Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan. Is er een andere naam ingevuld en handtekening gezet van de persoon die voor u gaat stemmen? Dan kunt u dit niet meer verbeteren. U moet een nieuwe stempas aanvragen. Op de achterkant van de nieuwe stempas vult u de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen.

Voor 11 maart 2022 doorgeven

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 11 maart 2022 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie: 

  • dat het een kopie is
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan). 

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. 

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Stemmen in een andere gemeente

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunt u niet stemmen in een andere gemeente