Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen en referendum Wiv2017

Op woensdag 21maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum Wiv2017 gehouden in de gemeente Veendam. De voorzitter van het centraal stembureau heeft tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Deze zitting vond vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Veendam.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Van de 21 zetels zijn er 16 volle zetels toegewezen. De 5 restzetels zijn verdeeld onder GemeenteBelangen, Partij van de Arbeid, Democraten 66, ChristenUnie en GroenLinks. Deze partijen ontvangen ieder 1 restzetel. Hieronder het volledige overzicht.

Politieke Partij

Stemmen

Zetels

GemeenteBelangen Veendam

3281

7

Partij van de Arbeid

2103

4

Socialistische Partij

1659

3

VUK

1106

2

Christen-Democratisch Appèl

845

1

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

827

1

Democraten 66

530

1

ChristenUnie

502

1

GroenLinks

454

1

 

 

 

Aantal blanco stemmen

45

 

Aantal ongeldige stemmen

21

 

 

Gekozen raadsleden

Tijdens de zitting is ook de verdeling van de raadszetels op persoonsniveau bekend gemaakt. De gekozen raadsleden in alfabetische volgorde zijn:

De heer R. Feijen Gemeentebelangen
Mevrouw A.M.A. Grimbergen Partij van de Arbeid
De heer A. Hammenga Christen-Democratisch Appèl
De heer D.J. Klamer   ChristenUnie
Mevrouw C.A. Knot GemeenteBelangen
De heer A.H. Kraan GemeenteBelangen
De heer J.P. Langen VUK
Mevrouw P. Loots Partij van de Arbeid
De heer T. Mete Partij van de Arbeid
De heer T.M. Mooijman GroenLinks
Mevrouw Y.de Raad Partij van de Arbeid
De heer H.J. Schmaal    GemeenteBelangen
Mevrouw A.D. Schoonewille Socialistische Partij
De heer H. Schoonewille Socialistische Partij
Mevrouw A.A. Spelde Democraten 66
Mevrouw L. Veenstra Socialistische Partij
De heer J. Westerhuis GemeenteBelangen
De heer B. Wierenga Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
De heer N.J. van Woerkom GemeenteBelangen
Mevrouw E.J.M. Zondag VUK
Mevrouw M.G. Zweerts de Jong GemeenteBelangen

Uitslag Referendum Wiv2017

De definitieve uitslag van het referendum Wiv2017 in de gemeente Veendam is 41,8% voor en 58,2% tegen.

Proces-verbaal