Voorlopige verkiezingsuitslag Provinciale Staten

Hier vindt u de voorlopige verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezing voor de gemeente Veendam, gehouden op 20 maart 2019.

Voorlopige uitslag verkiezing Provinciale Statenverkiezing 20 maart 2019 Veendam in percentages
Lijst Aanduiding van de politieke groepering Percentage PS-2019 Percentage PS-15 Verschil
1 SP (Socialistische Partij) 10,88 18,06 -7,18
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 13,22 12,42 +0,80
3 CDA 5,07 8,07 -3,01
4 Democraten 66 (D66) 4,00 6,24 -2,23
5 VVD 7,63 8,36 -0,73
6 ChristenUnie 5,03 4,50 +0,53
7 PVV (Partij voor de Vrijheid) 8,94 10,97 -2,04
8 Groninger Belang 15,39 15,15 +0,24
9 GROENLINKS 5,74 2,71 +3,02
10 Partij voor de Dieren 2,46 2,77 -0,31
11 Partij voor het Noorden 4,07 1,64 +2,42
12 Forum voor Democratie 13,57   +13,57
13 50PLUS 2,64 2,18 +0,46
14 DENK 1,37   +1,37
  Overige Partijen   6,92 -6,92
         
  Totaal 100,00 100,00  

 

Uitslag Veendam Provinciale Staten

Voorlopige uitslag verkiezing Provinciale Statenverkiezing 20 maart 2019 Veendam in aantal stemmen
Lijst Aanduiding van de politieke groepering Stemmen PS-2019
1 SP (Socialistische Partij) 1231
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1495
3 CDA 573
4 Democraten 66 (D66) 453
5 VVD 863
6 ChristenUnie 569
7 PVV (Partij voor de Vrijheid) 1011
8 Groninger Belang 1741
9 GROENLINKS 649
10 Partij voor de Dieren 278
11 Partij voor het Noorden 460
12 Forum voor Democratie 1535
13 50PLUS 299
14 DENK 155
  Overige Partijen