Openbare zitting centraal- en hoofdstembureau Veendam

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur is er een zitting van het Centraal- en Hoofdstembureau van de gemeente Veendam om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vast te stellen. Deze zitting vindt plaats in het Henk Nienhuis stadion en is online te volgen.

Zitting

Op 21 maart 2022 vindt om 10.00 uur een openbare zitting van het hoofdstembureau plaats, tot vaststelling van de uitkomst van de stemming van de gemeenteraadsverkiezingen. Direct gevolgd door een openbare zitting van het centraal stembureau, tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad. De zitting is openbaar en online te volgen via veendam.raadsinformatie.nl/live.

Bezwaar

Uiterlijk op de zitting van het centraal stembureau kan een bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden via verkiezingen@veendam.nl. Dit onder de vermelding van de gronden van uw bezwaar en met vermelding van uw naam en contactgegevens. U kunt aangeven of u dit fysiek (in de raadzaal) of digitaal wilt toelichten.