Werkzaamheden uitbreiding elektriciteitsnet

Vanaf maandag 8 november 2021 worden nieuwe kabels gelegd ten behoeve van zonnepark Soleila. Zo kan in de toekomst ingespeeld worden op de vraag naar elektriciteit. De werkzaamheden zijn aan de Transportweg, Lloydsweg en de Adriaan Tripweg. Het verkeer wordt omgeleid.

Aannemer Verkley voert de werkzaamheden in opdracht van Enexis uit. De werkzaamheden zijn begin februari 2022 klaar.

Kaart werkzaamheden: Transportweg, Lloydsweg en de Adriaan Tripweg