Overige documenten en links

Hier vindt u diverse documenten die tot nu toe op de verschillende onderwerpen zijn opgesteld, uitgebracht en/of verzonden. Ook is veel informatie te vinden op sites van het ministerie van EZ, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het bureau energieprojecten van het ministerie van EZ en van de initiatiefnemers Yard en RWE zelf. Ook verschillenden belangenorganisaties hebben eigen sites.

Links

Documenten

  • Brief drie gemeenten aan minister EZ over bezinningsperiode
  • Antwoordbrief op verzoek om bezinningsperiode Windpark N33
  • Zienswijze gemeente Veendam t.a.v. Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark N33 - 25 juni 2015
  • Brief van minister EZ aan Kamer inzake moties wind op land - 20 mei 2014
  • Brief van College aan minister van I&M, zienswijzen CHW 8e tranche - 15 januari 2014
  • Motie Gemeenteraad windmolens N33 nee - mei 2013