Veel gestelde vragen WOZ/Covid-19

Antwoorden op vragen over de WOZ in corona-tijd.

Ik kan door Covid-19 de gemeentelijke belastingen niet (op tijd) betalen. Wat nu?

Als u door Covid-19 moeite hebt met het betalen van uw gemeentelijke belastingen, neemt u dan contact op met de gemeente. U kunt dan een verzoek indienden voor een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen. U kunt dit online aanvragen via de pagina betalingsregeling belastingen, maar u kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0598-652222.

Verandert er iets aan de hoogte van de WOZ-waarde van mijn woning door Covid-19?

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. Woningen worden gewaardeerd door vergelijking met andere, zo goed mogelijk, vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum (1 januari 2020) zijn verkocht.

In 2020 zijn de meeste woningen verkocht voor hogere prijzen dan in 2019: er is sprake van een stijging in woningprijzen. Covid-19 heeft hierop geen invloed gehad. Daarom is het zeer onwaarschijnlijk dat de waarde van uw woning daalt.
Mocht u het niet eens zijn met de WOZ-waarde van uw woning, dan kunt u altijd bezwaar maken. Neemt u daarvoor eerst contact op met de gemeente via 0598-652222. Komt u er daarna niet uit met de gemeente, dan kunt u via de pagina bezwaar maken gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde ook formeel bezwaar maken.

Verandert er iets aan de hoogte van de WOZ-waarde van mijn niet-woning door Covid-19?

De WOZ-waarde wordt jaarlijks bepaald naar de staat die een onroerende zaak heeft op de waardepeildatum (1 januari van het vorige belastingjaar). Hieruit volgt dat Covid-19 in beginsel geen effect heeft op de WOZ-waarde voor belastingjaar 2021 omdat op de waardepeildatum 01-01-2020 nog geen sprake was van Covid-19 in Nederland.

Artikel 18, lid 3 van de wet WOZ schrijft echter voor dat kan worden afgeweken van de waardepeildatum als een onroerende zaak in het belastingjaar voorafgaande aan het begin van het begin van het belastingjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld o.a. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzonder omstandigheid. In dit geval wordt de toestandspeildatum (01-01-2021) gehanteerd.
Een bijzondere omstandigheid ontstaat echter niet zomaar. Het instorten van de woningmarkt in 2008 was bijvoorbeeld niet aan te merken als bijzondere omstandigheid, omdat het niet voor een specifieke (groep van) onroerende zaken gold, maar voor heel Nederland.

Maatregelen genomen tegen Covid-19, die zorgen voor een gebruiksbeperking van onroerende zaken, leiden dan ook niet automatisch tot een bijzondere omstandigheid.
Er zijn een beperkt aantal maatregelen die wel leiden tot een bijzondere omstandigheid. Maar ook deze maatregelen leiden niet automatisch tot een lagere WOZ-waarde.  Subjectieve elementen, zoals de economische gezondheid van een onderneming zijn niet relevant voor de WOZ-waarde van een onroerende zaak.

Derhalve verandert er alleen in heel specifieke en uitzonderlijke gevallen iets aan de hoogte van de WOZ-waarde van uw niet-woning.
Indien u naar aanleiding van bovenstaande meer wilt weten over wanneer Covid-19 wel invloed zou kunnen hebben op de WOZ-waarde van uw onroerende zaak, dan kunt u daar op de website van de waarderingskamer meer over lezen.

Indien u vermoed dat u voor een verlaging van de WOZ-waarde aanmerking komt, neemt u dan op met de gemeente via het telefoonnummer 0598-652222.

Ik ben eigenaar van een niet-woning en vindt de WOZ-waarde nu in Corona-tijd veel te hoog. Wat kan ik hier aan doen?

Indien u na het lezen van de informatie bij de vraag over de hoogte van de WOZ-waarde en covid-19 van mening bent dat u mogelijk in aanmerking komt voor een verlaging van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0598-652222. Komt u er niet uit met de gemeente, dan kunt u via de pagina bezwaar maken gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde ook formeel bezwaar maken.

Omdat de  WOZ-waarde van niet-woningen zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden wordt vastgesteld middels de vergelijking van (ver)huurprijzen willen wij u vragen om bij het formeel bezwaar maken ook de (ver)huurcijfers van uw onroerende zaak mee te sturen.

Ik ben gebruiker van een niet-woning en vindt de WOZ-waarde nu in Corona-tijd veel te hoog. Wat kan ik hier aan doen?

Indien u na het lezen van de informatie bij de vraag over de hoogte van de WOZ-waarde en covid-19 van mening bent dat u mogelijk in aanmerking komt voor een verlaging van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0598-652222. Komt u er niet uit met de gemeente, dan kunt u via de pagina bezwaar maken gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde ook formeel bezwaar maken.

Omdat de  WOZ-waarde van niet-woningen zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden wordt vastgesteld middels de vergelijking van (ver)huurprijzen willen wij u vragen om bij het formeel bezwaar maken ook de (ver)huurcijfers en omzetgegevens van uw onroerende zaak mee te sturen.