Bouwen en omgeving

 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Hier zijn verschillende regels voor. Vaak moet u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

 • Omgevingsvergunning

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor.

 • Bestemmingsplannen

  Met bestemmingsplannen regelt de gemeente waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en gronden mag gebruiken.

 • Nieuwbouwprojecten, kavels en vastgoed

  Nieuwbouwprojecten, kavels en vastgoed

 • Bomen kappen

  Wilt u een een boom, meerdere bomen of struiken wilt kappen, vellen of snoeien? Dan moet u daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor aanvragen.

 • Bouwtekening uit het archief inzien

  U kunt bij de gemeente bouwtekeningen en tekeningen van verbouwingen opvragen. Deze tekeningen zijn afkomstig uit het archief van de gemeente.

 • Bouwplannen bekijken

  Wilt u weten of er bouwplannen bij u in de buurt zijn? Alle bouwplannen worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

 • Duurzaamheid

  De gemeente ziet duurzaamheid als een kans en wil de gemeente inwoners en bedrijven stimuleren, informeren en enthousiasmeren voor duurzame alternatieven.

 • Monumenten

  De typische veenkoloniale lintbebouwing in Veendam en Wildervank ontstond door de turfwinning. Meer informatie over monumentensubsidie, gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten.

 • Woonwagenstandplaats

  Wilt u graag wonen in een woonwagen in de gemeente Veendam? Dan heeft u een standplaats nodig. Daarvoor kunt u zich inschrijven. Zo weten wij of er extra standplaatsen nodig zijn. Het inschrijfformulier kunt u bij ons opvragen.

 • Parkeerontheffing voor bewoners

  Heeft u een auto en woont u in het centrum? Dan kunt u een parkeerontheffing aanvragen. U hoeft dan niet iedere keer een parkeerschijf te gebruiken. U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de parkeerschijfzone waar u aan woont.

 • Parkeren in het centrum

  U heeft in het centrumgebied een parkeerschijf nodig om uw auto te parkeren. Bewoners van het centrumgebied kunnen een permanente ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u dit aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen.

 • Toestemming kabels en leidingen leggen

  U wilt kabels en leidingen in grond van de gemeente aanleggen? Dan heeft u onze toestemming nodig. Voor grotere werkzaamheden heeft u een vergunning nodig.

 • Melding mobiele puinbreker

  Gaat u een mobiele puinbreker gebruiken? Meld dit op tijd. Er zijn regels voor, om overlast voor andere mensen te voorkomen.

 • Woonruimte splitsen

  Wilt u in uw pand losse appartementen verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente waar het pand staat.

 • Omzetten zelfstandige woonruimte (kamerverhuur)

  Wilt u in een woning losse kamers gaan verhuren? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U zet namelijk zelfstandige bewoning om naar onzelfstandige bewoning.