Bestemmingsplannen

Met bestemmingsplannen regelt de gemeente waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en gronden mag gebruiken.

 • Bestemmingsplan inzien

  Elke plek in Nederland heeft een bestemming. De bestemming van een plek bepaalt welke activiteiten op die plek mogen plaatsvinden.

 • Plangebieden

  Alle bestemmingsplannen van de gemeente zijn ingedeeld naar een aantal grotere deelgebieden binnen de gemeente Veendam. Indien u op één van de gebiedsnamen klikt, krijgt u een overzicht van de bestemmingsplannen binnen dat gebied die in procedure zijn of die inmiddels van kracht zijn.

 • Ruimtelijke Ontwikkelingsperspectief

  pdf, 7MB

  Het ontwikkelingsperspectief gaat over de ruimtelijke kwaliteit van de gemeenten Veendam en Pekela.

 • Woonvisie gemeente Veendam

  De woonvisie is opgesteld om voor de inwoners een goede woonkwaliteit te behouden. De beleidsuitgangspunten zijn in de woonvisie vastgesteld.

 • Structuurvisie Veendam

  De structuurvisie is een richtinggevend instrument voor het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gehele gemeente tot ongeveer het jaar 2030.