Plangebieden

Alle bestemmingsplannen van de gemeente zijn ingedeeld naar een aantal grotere deelgebieden binnen de gemeente Veendam. Indien u op één van de gebiedsnamen klikt, krijgt u een overzicht van de bestemmingsplannen binnen dat gebied die in procedure zijn of die inmiddels van kracht zijn.