Bedrijventerreinen

Digitale plannen die in procedure gebracht of in werking zijn getreden op Bedrijventerreinen.

Bestemmingsplan Veendammer Poort N33 in voorbereiding

Bestemmingsplan Herziening bestemmingsplan Bedrijventerreinen Veendam

Wijzigingsplan wonen/werkenlocatie Meihuizenweg (vastgesteld)

Bestemmingsplan bedrijventerreinen (vastgesteld)

Bestemmingsplan verlegging gasleiding N33