Bestemmingsplannen overig

Digitale plannen die in procedure gebracht of in werking zijn getreden in overige gebieden.

Gewijzigde vaststelling facetbestemmingsplan supermarktlocaties

Rijks inpassingsplan Windpark N33 (vastgesteld)

Provinciaal inpassingsplan N366 Veendam – Nieuwe Pekela – Stadskanaal (vastgesteld)

Provinciaal inpassingsplan Agrarische bouwpercelen (vastgesteld)