Buitengebied

Digitale plannen die in procedure gebracht of in werking zijn getreden in het Buitengebied.

Bestemmingsplan Borgercompagnie 117 te Borgercompagnie (vastgesteld)

Bestemmingsplan Veegplan buitengebied Veendam 2019 (vastgesteld)

Voor dit plan geldt voor een groot deel nog de toelichting op het bestemmingsplan “Buitengebied Veendam”.

Bestemmingsplan Verlegging gasleiding N-366 (vastgesteld)

Beheersverordening Buitengebied Veendam (vastgesteld)

Beleidskader bodemprofielputten Pekela en Veendam (vastgesteld)

Planhistorie