Centrum

Digitale plannen die in procedure gebracht of in werking zijn getreden in het Centrum.

Vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning Havenstraat 1b

Bestemmingsplan Veendam Centrum onherroepelijk

Bestemmingsplan Kerkstraat West

Vaststelling hogere grenswaarden geluidhinder Lloyds Terras, Havenstraat en Prins Hendrikplein

Een deel van het centrumgebied valt onder het plangebied Sorghvliet.

Planhistorie