Langebosschemeer/Borgerswold

Digitale plannen die in procedure gebracht of in werking zijn getreden in Langebosschemeer/Borgerswold.

Bestemmingsplan Borgerswold (vastgesteld)

Bestemmingsplan Noordrand Borgerswold (vastgesteld)

Beeldkwaliteitsplan Noordrand Borgerswold (vastgesteld)

Ruimtelijke uitgangspunten Borgerswold e.o. (vastgesteld)

Bestemmingsplan Langebosschemeer/Borgerswold

Bestemmingsplan uitbreiding Langebosschemeer